Nieuws

> Reactie NRTO op brief Leven Lang Ontwikkelen: positief over eigen regie als uitgangspunt bij leven lang ontwikkelen

Reactie NRTO op brief Leven Lang Ontwikkelen: positief over eigen regie als uitgangspunt bij leven lang ontwikkelen

De NRTO laat in een reactie op de brief Leven Lang Ontwikkelen van minister Koolmees (SZW) en minister Van Engelshoven (OCW) weten het een goede zaak te vinden dat het kabinet een Leven Lang Ontwikkelen hoog op de agenda zet. Het kabinet wil dat mensen de regie pakken over hun werk en hun loopbaan en daarvoor randvoorwaarden creëren. Met een individueel leer- en ontwikkelbudget fiscaal gefaciliteerd en de inzet van publieke en private middelen moet het een vanzelfsprekendheid zijn om tijdens je loopbaan te blijven leren.

Dat er nu stappen worden gezet om een individuele leer- en ontwikkelrekening te stimuleren en faciliteren juicht de NRTO van harte toe. Daarmee kan de deelnemer de opleiding, training of EVC traject inkopen die het beste bij hem of haar past en wordt het volgen van een training of opleiding toegankelijker. Het is nu de hoogste tijd om samen deze cultuuromslag te maken. Het gaat goed in Nederland, bedrijven staan te springen om mensen, maar er staan nog steeds –ongewild- mensen langs de kant. Her-, bij- of omscholing kan een grote bijdrage leveren aan het oplossen van deze mismatch op de arbeidsmarkt. Ook daar is aandacht voor in deze brief.

Het kabinet wil vooral met goede randvoorwaarden stimuleren dat mensen zich blijven ontwikkelen. NRTO pleit hier samen met haar alliantiepartners al jaren voor (Aan de slag met een leven lang ontwikkelen). Een individueel ontwikkelingsbudget, bundeling van alle mogelijkheden in een digitaal overzicht en fiscale faciliteiten zijn hier voorbeelden van. Daarbij moeten volwassenen gestimuleerd en gefaciliteerd worden en dat is waar dit kabinet een aanzet toe doet. De NRTO wijst er wel op dat sommige mensen meer begeleiding nodig hebben bij het maken van de keuze voor het volgen van een opleiding en training, dan wel het maken van een persoonlijk ontwikkelplan.

‘De NRTO en zijn leden willen graag helpen bij het realiseren van een doorbraak bij een leven lang ontwikkelen. De ministers kunnen te allen tijde een beroep op ons doen. Privaat aanbod genoeg blijkt uit het SEO onderzoek. Het gaat er vooral om dat mensen zélf de stap maken om zich te blijven ontwikkelen. Daarbij moet het kabinet agenderen, stimuleren en faciliteren, en dat is wat dit kabinet doet. Die 1,3 miljoen moet de hele beroepsbevolking worden! Dat is wat we samen met onze alliantiepartners in Samen werken voor werk willen en kunnen realiseren.’ aldus Ria van ’t Klooster (directeur NRTO).

Over de NRTO
Jong en volwassen, ieder zijn talenten laten ontwikkelen en zijn ambities realiseren dat is de missie van de NRTO. Van de volwassenen die een opleiding volgen doet 84% dat bij een private opleider, dat zijn 1,3 miljoen volwassenen per jaar. Dat kan een ICT opleiding, een taalcursus, een hbo opleiding, een module of een mbo opleiding zijn. Met als belangrijkste kernkwaliteiten: maatwerk, flexibiliteit en persoonlijke aandacht. Private opleiders leveren daarmee al een belangrijke bijdrage aan de doelstelling van dit kabinet. De genoemde maatregelen kunnen lerenden verder faciliteren en stimuleren. De NRTO werkt samen met de ABU, Cedris en OVAL in de alliantie Samen werken voor werk.