Nieuws

> Provincie steunt MBO Sociaal Werk(t)

Provincie steunt MBO Sociaal Werk(t)

Met steun van provincie Gelderland gaat ROC Aventus uit Apeldoorn de kansen van MBO’ers Sociaal Werk op de arbeidsmarkt verbeteren. Er is een groeiend tekort aan sociaal werkers, maar de opleiding sluit niet meer aan bij de vraag. Met een nieuwe praktijkgerichte aanpak stomen ze sociaal werkers klaar voor de toekomst. Provincie Gelderland stelt hiervoor €200.000 beschikbaar.

Een flinke huurschuld, problemen met een uitkering of steeds geen plekje in de hulpverlening. Met dit soort problemen komen mensen vaak bij een sociaal werker. Het werk verandert door nieuwe technologie en nieuwe werkmethoden. Het onderwijs moet mee veranderen. Met praktijklessen en leercoaches wil het ROC de opleiding vernieuwen. 

Lerend Werken

MBO Sociaal Werk(t) is een samenwerking tussen ROC Aventus, welzijnsorganisaties en gemeenten in de Stedendriehoek. In het project gaat meer aandacht uit naar de onderdelen:

technologie
duurzaamheid
creativiteit
ondernemerschap.

Met ondersteuning van praktijkleercoaches leren studenten al tijdens hun opleiding wat er gevraagd wordt van de sociaal werker van de toekomst. MBO Sociaal Werk(t) gaat 1 september 2019 van start.

Talent Beter Benutten

Provincie Gelderland wil vraag en aanbod op de arbeidsmarkt dichter bij elkaar brengen. Gedeputeerde Peter Kerris: ‘We hebben goed opgeleide vakmensen nodig om Gelderland klaar te maken voor de toekomst. Door het onderwijs te versterken en te investeren in beschikbaarheid en wendbaarheid willen we het talent in Gelderland beter benutten.’

Categorieën: 
Mbo