Nieuws

> Project Vakmanschap in Stappen uitgebreid

Project Vakmanschap in Stappen uitgebreid

Vaklui met een diploma op niveau 2 kunnen bovendien gebruik maken van de mogelijkheid tot het volgen van modules op andere vakgebieden, zonder dat daarbij het behalen van een diploma een voorwaarde is. In de komende maanden wordt tevens voorzien in nog een aantal uitbreidingen met onder andere de betonreparateur, betonstaalverwerker, sloper, steigerbouwer en voeger.

Vakmanschap in Stappen is een aantrekkelijke regeling voor werknemers om in korte tijd een officieel mbo-diploma (niveau 2 of 3) te behalen door steeds een vakmodule te volgen van een paar dagen. Voor werkgevers die de cao voor de Bouwnijverheid toepassen, zijn er mogelijkheden voor financiële tegemoetkoming in de opleidingskosten.

De website van Vakmanschap in Stappen voorziet in alle informatie over de verschillende vakmodules en de locaties waar de vakmodules te volgen zijn. Houd daarom de site in de gaten voor aanvullingen die betrekking hebben op locaties.