Nieuws

> Programma Leren en Werken gaat door!

Programma Leren en Werken gaat door!

Programmateam Leren en Werken juichend met ballonnen vanwege de verlengen van het programma.

Na een positieve evaluatie van het programma Leren en Werken heeft de ministerraad afgelopen vrijdag, 29 april, besloten om het programma de komende jaren verder te financieren. Het programma is sinds 2009 herhaaldelijk verlengd. Nu krijgt het programma budget toegezegd voor een langere periode.

In opdracht van het Ministerie van SZW verbeteren de Leerwerkloketten de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt door de combinatie van leren en werken te stimuleren. De dienstverlening van de loketten is gericht op werkzoekenden, werknemers, scholieren én werkgevers. Dit zullen ze in de toekomst blijven doen.

Leerwerkloketten zijn regionale samenwerkingsverbanden tussen onderwijs, gemeente en UWV.