Nieuws

> Privaat onderwijs levert een grote maatschappelijk bijdrage

Privaat onderwijs levert een grote maatschappelijk bijdrage

Uit het onderwijsverslag van de Inspectie van het Onderwijs ‘de Staat van het Onderwijs 2016/2017’ dat op 11 april 2018 is verschenen blijkt dat private opleiders, of het nu gaat om het voortgezet onderwijs, het mbo of het hoger onderwijs, een grote maatschappelijke bijdrage leveren.

Privaat voortgezet onderwijs geeft kinderen een kans.
Zo biedt het privaat voortgezet onderwijs (VO) kinderen die vastgelopen zijn op reguliere scholen nieuwe kansen en mogelijkheden. Vaak hebben deze kinderen specifieke onderwijsbehoeften. Deze VO-scholen kunnen dat geven. In de ‘Staat van het Onderwijs’ staat dat: “Inspecteurs horen vaak dat individuele aandacht die leerlingen dankzij kleinschaligheid op een particuliere school krijgen, de doorslaggevende factor is bij de keuze voor dit onderwijstype”.

Private MBO-opleiders onmisbaar bij het tegengaan van de tekorten in de sector zorg en welzijn
In de ‘Staat van het Onderwijs’ komt naar voren dat bijna de helft van de studenten in het privaat mbo een opleiding volgt in de sector zorg & welzijn. Ria van ’t Klooster: “Door middel van omscholing, bijscholing en nieuwe instroom vervullen private mbo –opleiders naast gespecialiseerde branche opleiders een onmisbare rol bij het tegengaan van de tekorten in de zorg. Door middel van maatwerk opleidingen, persoonlijke aandacht, flexibiliteit en begeleiding helpen en houden private opleiders mensen aan het werk in de zorg.” De NRTO heeft onlangs een publicatie uitgebracht: LEREN LOONT! Samen met private opleiders werken aan werk in de zorg. Daarin staan tal van inspirerende voorbeelden van opleidingstrajecten door NRTO-keurmerk opleiders.

Privaat hoger onderwijs levert met maatwerk & flexibiliteit bijdrage aan het oplossen van de tekorten in zorg, techniek en IT
Net als in het tussenverslag monitor experimenten flexibilisering en vraagfinanciering staat ook in de Staat van het Onderwijs, dat het aantal studenten in het deeltijdonderwijs weer toeneemt. De NRTO ziet dat de toename van het aantal studenten niet alleen komt door het experiment leeruitkomsten, maar ook door de experimenten vraagfinanciering in het hoger onderwijs. Doordat bijvoorbeeld werkenden bij techniek-, IT- en zorgopleidingen gebruik kunnen maken van vouchers ziet de NRTO een toename van het aantal deelnemers, juist in de sectoren waar ernstige tekorten zijn.

Ria van ‘t Klooster: “Ik ben dagelijks onder de indruk van de maatschappelijke bijdrage die leden van de NRTO leveren. Of het nu gaat om het opleiden van jongeren in een kleinschalige omgeving , het bieden van passend onderwijs of het bij- en omscholen van volwassenen zodat zij weer nieuw perspectief krijgen. Private scholen zijn door hun maatwerkaanpak als geen ander in staat om de talenten van mensen te ontwikkelen. Daarbij leveren zij ook nog eens een bijdrage aan het oplossen van de tekorten in bijvoorbeeld de zorgsector.