Nieuws

> Praktijkgericht opleidingstraject van start

Praktijkgericht opleidingstraject van start

mannen werken in een spiegel fabriek

Randstad en Technicom bundelen de krachten en starten per 13 september een nieuw opleidingstraject onder de naam Productie Pro. Het traject levert deelnemers een, door het ministerie van OC&W erkend, MBO-certificaat op. Hiermee vergroten ze hun kansen op de arbeidsmarkt. Het is voor het eerst dat zo’n certificaat wordt uitgegeven. Het certificaat wordt uitgegeven met ondersteuning van de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

Praktijk centraal

Productiemedewerkers krijgen te maken met veel veranderingen in hun werkomgeving. Dat vraagt om andere, aantoonbare vaardigheden. MBO-certificaten zijn een oplossing voor deze vraag. De bijbehorende opleidingen zijn bedoeld om deze specifieke vaardigheden aan te leren. 

Bij het behalen van het certificaat staat de beroepspraktijk centraal. De medewerker leert op de eigen werkplek door het maken van praktijkgerichte opdrachten en het toepassen van de geleerde theorie. Met het certificaat in de hand kan de medewerker via een verkort traject een erkend MBO niveau 2 diploma tot Operator-A behalen.

Toekomstperspectief

Daan van den Brand, beleidsadviseur SBB: “De veranderende arbeidsmarkt vraagt om de inzet van iedereen, ook van mensen die nog niet beschikken over een startkwalificatie op niveau 2. Het opleidingstraject Productie Pro zorgt voor een erkend certificaat als onderdeel van het diplomaregister. Hierdoor is deze groep beter toegerust voor de veranderende arbeidsmarkt en beschikken zij over een certificaat waar zij in de toekomst nog veel profijt van hebben. De samenwerking tussen Randstad en Technicom laat zien hoe onderwijs en bedrijfsleven gezamenlijk de inzetbaarheid van deze groep vergroten.”

De eerste lichting bestaat uit 8 deelnemers die werken bij twee bedrijven, Lankhorst Engineered Products uit Sneek en Soprema BV uit IJlst. Half maart ronden zij de opleiding af en zijn zij direct breder inzetbaar. 

Aanmelden en procedure

Medewerkers kunnen zich aanmelden via hun werkgever. De doorlooptijd van het opleidingstraject is zes maanden. Medewerkers die willen starten zullen vooraf getest worden op MBO-1/2 werkniveau. 

Categorieën: 
Mbo