Nieuws

> Plan van Aanpak werkervaringsplaatsen belangrijke stap

Plan van Aanpak werkervaringsplaatsen belangrijke stap

Bouwvakker

In een brief aan de Tweede Kamer presenteert minister Asscher (SZW) een plan om misstanden rondom werkervaringsplaatsen aan te pakken. Onderdeel daarvan is het bevorderen van het bewustzijn. In dit kader zouden werkgevers volgens de minister geen oneigenlijke werkervaringsplaatsen moeten aanbieden en tegelijkertijd zouden jongeren niet moeten ingaan op een aanbod waarbij het leerelement te beperkt is of de beloning onvoldoende.

Jongeren doen daarmee niet alleen zichzelf te kort, maar dragen ook bij aan het risico van verdringing van betaalde banen. Het ministerie zal hierover in gesprek gaan met NIP en NVO. Dat minister Asscher nu met een plan van aanpak komt vinden de beroepsverenigingen een belangrijke stap. 

NIP en NVO peilden eind 2015 onder leden en niet-leden bevindingen met werkervaringsplaatsen. Zoals wij in december al aangaven gaan NIP en NVO graag in overleg met werkgeversorganisaties. Nog deze week nodigen wij hen uit voor een invitational. Belangrijk aandachtspunt voor de beroepsverenigingen is de aansprakelijkheid. Die is vaak niet of niet goed geregeld, blijkt uit de peiling, terwijl onze leden wel gehouden zijn aan de beroepscode en dus verantwoordelijk zijn om zich aan de grenzen van vakbekwaamheid te houden. Ook cliënten zijn er natuurlijk bij gebaat dat zij alleen worden ondersteund door professionals die daarvoor voldoende vakbekwaam zijn. Daarnaast ontwikkelen Nip en NVO momenteel een handreiking voor leden zodat zij goed voorbereid en weloverwogen (al dan niet) aan een werkervaringsplaats kunnen beginnen. Deze handreiking zal in mei/juni beschikbaar zijn. 

Meer over het plan van aanpak In de Kamerbrief onderscheidt Asscher drie sporen: 

  • Versterking van informatiepositie
  • Risicogericht handhaven
  • Bevorderen bewustzijn 

Onder het eerste spoor vallen onder andere een analyse van vacatureteksten door de Inspectie SZW en een inspectietool voor werkgevers. Misstanden kunnen worden gemeld bij FNV Jong en bij de Inspectie SZW. Onder het spoor ‘risicogericht handhaven’ zal de Inspectie het komend jaar (verder) onderzoek doen. Basis voor dat onderzoek is de analyse van vacatures. 

Het laatste spoor is bewustzijn waarbij de minister wil bewerkstelligen dat werkgevers en jongeren beiden hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Om dit te bevorderen wil de minister verduidelijking geven over criteria van de Wet Minimumloon, op grond waarvan de Inspectie bepaalt of er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Daarbij moeten onderwijsorganisaties hun studenten beter gaan informeren over hun (toekomstige) rechten. Daarnaast wordt er van de onderwijsinstellingen verwacht dat zij jongeren die voor een beroeps- of opleidingskeuze staan, een zo reëel en volledig mogelijk beeld van de arbeidsmarktperspectieven geven. De minister geeft aan dat hij in de komende begrotingsbehandeling verslag wil doen van de voortgang van de beschreven activiteiten. Aanvullende activiteiten acht hij niet uitgesloten.

Categorieën: