Nieuws

> Perspectief op de onderkant van de arbeidsmarkt

Perspectief op de onderkant van de arbeidsmarkt

Ladder

Op 12 juli is de essaybundel ‘Perspectief op de onderkant van de arbeidsmarkt’ aangeboden aan Minister Asscher. Naast het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) werd hieraan bijgedragen door het Centraal Planbureau (CPB), het Ministerie van SZW, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), TNO en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

In het essay 'De laagopgeleiden van de toekomst’ gaan SCP-medewerkers Cok Vrooman, Edith Josten en Patricia van Echtelt in op de toekomstige positie van laagopgeleiden. De aanleiding was een column van Frank Kalshoven in de Volkskrant, waarin hij de SCP/CPB-studie ‘De onderkant van de arbeidsmarkt in 2025’ besprak. In deze column stelde Kalshoven dat bij de groep aan de onderkant vooral sprake is van een gebrek aan scholing en dat de oplossing daarom logischerwijs in het onderwijsbeleid moet worden gezocht. In het essay concluderen de SCP-onderzoekers op grond van een literatuurstudie naar mechanismen aan de aanbod- en vraagkant van de arbeidsmarkt dat laagopgeleiden niet alleen baanvaardigheden ontberen. Ook factoren als discriminatie op de arbeidsmarkt, problemen in de thuissituatie en een slechte gezondheid spelen een rol, evenals een tekort aan hulpbronnen (zoals financiële kwetsbaarheid, zwakke netwerken, onvoldoende besef van culturele codes). Scholingsbeleid is daarom nodig, maar niet voldoende om de toekomstige arbeidsmarktpositie van laagopgeleiden zeker te stellen.