Nieuws

> Partijen in Noord-Nederland richten ZorgpactNoord op

Partijen in Noord-Nederland richten ZorgpactNoord op

Zorg- en welzijnsorganisaties, beroepsonderwijs en gemeenten uit Groningen en Drenthe hebben het ZorgpactNoord opgericht, onder leiding van Doekle Terpstra. Samen willen ze onderzoeken hoe ze de arbeidsmarkt in de zorg kunnen verbeteren.

De veranderingen in zorg en welzijn volgen elkaar snel op. Samenwerken en snel acteren bij het opleiden van personeel is meer dan ooit nodig. Daarom waren zorg- en welzijnsorganisaties, beroepsonderwijs en gemeenten donderdag bij elkaar gekomen Paterswolde om te onderzoeken hoe zij deze samenwerking kunnen verbeteren, voor een toekomstbestendige zorg. ZorgpleinNoord neemt het voortouw in het Zorgpact en brengt bestaande netwerken, zoals het Zorginnovatieforum,  Centre of Expertise en NetwerkZON, bij elkaar. Gezamenlijk gaan zij een actieagenda opstellen die ze op 2 december aan de bewindslieden van Volksgezondheid, Onderwijs en Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaan presenteren.

Doekle Terpstra is door de ministeries van Volksgezondheid en Onderwijs aangesteld als aanjager van het Zorgpact. Hij roept zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs en lokale overheden op elkaar nog meer op te zoeken dan nu al het geval is. "Ik geloof niet in concurrentiemodellen. De zorg, het onderwijs en  lokale overheden, we dienen allemaal één duidelijk doel: het organiseren van kwalitatief goede zorg en welzijn, nu en in de toekomst."