Nieuws

> Online dyslexietest voor mbo’ers

Online dyslexietest voor mbo’ers

Door de uiteenlopende achtergronden van mbo-studenten zijn belangrijke gegevens over leerproblemen of leerachterstanden vaak niet bekend. Dit terwijl we wel weten dat meer dan 35 procent van de mbo’ers een probleem of achterstand heeft. Educatieve uitgeverij Muiswerk Educatief leverde daarom de online test IDAA-mbo, die informatie geeft over de kans dat een student dyslectisch is en informatie levert over taal- en rekenproblemen.

IDAA-mbo is het screeningsinstrument van het Protocol Dyslexie mbo. De uitslag vormt een basis voor de schoolinterne dyslexieverklaring of een officiële dyslexieverklaring door een bevoegd deskundige. Een team van experts van onder andere Cinop en het Expertisecentrum Nederlands ontwikkelde dit protocol in opdracht van het ministerie. De test zelf is ontwikkeld door de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met Muiswerk Educatief.

Muiswerk Educatief, 17 maart 2015

Categorieën: 
Mbo