Nieuws

> "Ondernemen en innoveren is teamsport, geen prestatie van eenlingen"

"Ondernemen en innoveren is teamsport, geen prestatie van eenlingen"

Leren Werken logo Leerwerkloket Rijnmond

Tijdens de netwerkbijeenkomst van het LeerWerkLoket Rijnmond op donderdag 13 februari 2014 leidde Dr. Guy Bauwen het thema ‘Ondernemer van de toekomst’ in met een interactieve lezing. Guy Bauwen is lector Innovatief Ondernemerschap aan de Hogeschool Rotterdam. Met wedstrijdzeilen als metafoor sprak hij onder andere over dynamisch leren & werken, het versterken van sterktes, de ontmaskering van de vijf innovatiemythes en het innovatiekompas. Hij benadrukte daarbij het belang van teamwork. Vervolgens gingen de aanwezigen tijdens de workshop ‘Ondernemers van de toekomst’ in groepen hard aan het werk onder leiding van trainers van de organisatie Jules Dock, een bedrijf dat zich bezighoudt met maritieme innovatie. Voordat de borrel begon reikte de Rotterdamse wethouder Korrie Louwes (Arbeidsmarkt, Hoger Onderwijs, Innovatie en Participatie) de prijs voor het bedrijf met het meest creatieve duurzame HRM-beleid uit aan Verstegen Spices & Sauces.

Innovatie is de koers kwijt

Valoriseren is het verzilveren van wetenschappelijke kennis en techniek ten gunste van de maatschappij. Bauwen geeft aan dat volgens recente rapporteren over het innovatievermogen van Nederland het hiermee de verkeerde kant op gaat. Nederland degradeert uit de wereld top 10 door gebrek aan kennis en innovatie (WEF, 2013). Eerder concludeerde het WRR dat het huidige Nederlandse innovatiebeleid in grote mate gebaseerd is op een lineair model, waar productie van wetenschappelijke kennis en onderzoek en ontwikkeling centraal staat. Niet het toepassen en niet het effectief benutten van deze kennis. Er is van 2003 (€ 1,8 miljard) tot 2010 (€ 3,7 miljard) veel extra geld gegaan naar creativiteit, onderzoek & ontwikkeling. De commerciële valorisatie is daar echter flink bij achter gebleven. Innovatie is de koers kwijt, aldus Bauwen.

Innovatiekompas

Grootmeesters in innovatie zijn volgens Bauwen innoverende doorzettende ‘one team’- organisaties en inspirerende wereldveroveraars. Ze hebben de aspecten van het innovatiekompas goed voor ogen: ze zien vooruit, ze focussen, ze overtuigen, ze passen aan, ze internationaliseren, ze werken samen, ze zetten door en ze verdienen ook nog geld. Ze focussen op sterktes en niet op zwaktes. Medewerkers die hun sterktes iedere dag gebruiken, kunnen zich zes keer meer betrokken voelen bij hun baan. Het is belangrijk om de juiste fit te bewerkstelligen tussen personen en taken in een organisatie, zodat je van potentieel naar prestatie kunt gaan. Innovatief vermogen heeft volgens Bauwen niets met leeftijd te maken. Luister dus ook naar de 50-plussers. Bauwen  benadrukte tijdens zijn lezing het belang van samenwerking: “Ondernemen en innoveren is een teamsport en geen prestatie van eenlingen. Onzekerheden en veranderingen zijn daarbij aan de orde van de dag. De taak van het onderwijs? Leer studenten daarmee om te gaan!”

Workshop Ondernemers van de toekomst

Onder leiding van vijf trainers van het bedrijf Jules Dock gingen de aanwezigen in groepen uiteen om via een nieuwe methodiek in anderhalf uur tot een uitgewerkte mindmap te komen rondom de volgende thema’s:

  • Arbeidsdynamiek: wat betekent innovatie voor de arbeidsmarkt?
  • Duurzaam HRM-beleid
  • 50+ werknemers: afgeschreven of de toekomst?
  • Jeugdwerkloosheid Rotterdam: zal dit probleem verergeren?
  • Imago mbo: gaan mbo’s voldoende mee met de innovatie in het bedrijfsleven?

Met behulp van de nieuwe methodiek werden in sneltreinvaart de volgende acties doorlopen: een individuele mindmap maken, een groepsmindmap maken, het kiezen van een vraagstuk om verder uit te diepen, benoemen van knelpunten hierbij, benoemen oplossingen voor de knelpunten, benoemen van de belangrijkste actie voor overheid, bedrijfsleven, kenniscentra.

Tijdens de borrel konden de aanwezigen de resultaten van de groepen bekijken. De meeste workshopdeelnemers waren onder de indruk van de snelheid waarmee je in een groepje met onbekenden tot een aanzienlijk resultaat kunt komen. Guy Bauwen benadrukte in zijn beschouwende woorden na afloop dat er geen eenduidige oplossing voor een vraagstuk bestaat. Het belangrijkste is om een keuze te maken voor WAT je gaat doen en hier vervolgens hard aan te werken.

Meest creatieve innovatieve HRM-beleid

De bedrijven Fun Forest Klimpark, Stichting Humanitas, Verstegen Spices & Sauces en Greenchoice waren genomineerd voor de prijs van het bedrijf met het meest creatieve duurzame HRM-beleid. Wethouder Korrie Louwes reikte de prijs uit aan Verstegen Spices & Sauces. De jury was van mening dat duurzaamheid in de genen van het bedrijf zit. Het bedrijf werkt veel samen met medewerkers uit de sociale werkvoorziening en gelooft in persoonlijke groei van ALLE medewerkers.

Het bedrijf Klimpark Fun Forest, een betrekkelijk nieuwe organisatie in Rotterdam, ontving een stimuleringsprijs. Het bedrijf is erg gemotiveerd bezig om andere partijen te betrekken bij zijn plannen. Om elkaar te versterken, maar tegelijkertijd ook andere mensen een kans te bieden om te werken en opgeleid te worden. Juist het zoeken naar deze samenhang verdient het volgens de jury om gestimuleerd te worden.

LeerWerkLoket Rijnmond

Het LeerWerkLoket Rijnmond is een initiatief van het samenwerkingsverband Leren en Werken Rotterdam. Het loket is opgericht vanuit de gedachte dat opleiding of bijscholing nu belangrijker is dan ooit. Functies, technologieën en verwachtingen veranderen continu. 'Een leven lang leren' is het motto. Verschillende organisaties in en rond Rotterdam zetten zich hier via het LeerWerkLoket voor in. Het  Albeda College, Zadkine, Gemeente Rotterdam, UWV / Werkgeverservicepunt en het SBB (Kenniscentra) participeren in het samenwerkingsverband Leren en Werken Rotterdam.

Voor meer informatie: www.leerwerkloketrijnmond.nl

Categorieën: