Nieuws

> NRO: MBO-SCHOLEN POSITIEF OVER EXPERIMENT CROSS-OVER KWALIFICATIES

NRO: MBO-SCHOLEN POSITIEF OVER EXPERIMENT CROSS-OVER KWALIFICATIES

Mbo-scholen zijn over het algemeen positief over het experiment cross-over kwalificaties. Binnen het experiment kunnen mbo-instellingen snel inspelen op opkomende cross-sectorale beroepen. Dit blijkt uit de eerste rapportage van het aanvullende onderzoek Evaluatie experiment ‘cross-over kwalificaties. Dit meldt NRO.

Het experiment cross-over kwalificaties heeft als doel om mbo-instellingen samen met bedrijven de mogelijkheid te geven om snel te kunnen inspelen op opkomende, cross-sectorale beroepen. Daartoe kunnen zij een cross-over kwalificatie ontwikkelen die bestaat uit delen van bestaande kwalificaties uit twee of meer opleidingsdomeinen. Het experiment wordt tot en met 2025 gemonitord en geëvalueerd. De beginmeting 2019 laat zien dat de belangstelling van mbo-scholen voor deelname aan het experiment groot is en sterk groeiende. De eerste drie aanvraagrondes bij elkaar leveren meer dan 50 toegekende combinaties mbo-instelling/cross-over kwalificatie op.

CROSS-SECTORALE BEROEPEN

De grote belangstelling voor cross-over kwalificaties heeft vooral te maken met de vraag op de arbeidsmarkt, met de opkomst van cross-sectorale beroepen. De arbeidsmarktrelevantie van cross-over kwalificaties is sterk, dat blijkt onder andere uit de nauwe betrokkenheid van bedrijven bij de ideevorming, ontwikkeling en uitvoering van de kwalificaties. In de meeste gevallen zijn bovendien meerdere bedrijven betrokken. Daarnaast zijn enkele waarborgen in de aanvraagprocedure ingebakken, zoals dat vooraf vereist is om de arbeidsmarktrelevantie te beschrijven en om een samenwerkingsovereenkomst met bedrijven te sluiten.
 
De populariteit van cross-over kwalificaties onder mbo-scholen komt ook doordat de aanvraagprocedure en het proces tot beoordeling voor cross-over kwalificaties sneller verloopt dan bij een reguliere kwalificatie. De aanvraagprocedure en het beoordelingsproces worden – zeker na het oplossen van enkele aanloopproblemen in het eerste jaar – grosso modo positief beoordeeld.
 

LAPPENDEKEN

Mbo-scholen zijn blij met de mogelijkheid om cross-over kwalificaties te kunnen ontwikkelen, en voelen zich hiermee extra flexibel en responsief ten aanzien van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De keerzijde is dat met de komst van dit experiment en met andere experimenten in het mbo, zoals ‘ruimte voor de regio’ en ‘gecombineerde leerweg bol-bbl’, en met keuzedelen er steeds meer een lappendeken ontstaat, waarbij sommige (delen van) kwalificaties op regionaal niveau bedacht en ingekleurd worden, terwijl (de meeste) andere kwalificaties landelijk worden ingekleurd in de SBB. Het is een uitdaging voor de komende jaren om deze lappendeken te verenigen in een duidelijke en transparante kwalificatiestructuur.