Nieuws

> Nieuwe flexibele deeltijdopleiding voor verpleegkundigen

Nieuwe flexibele deeltijdopleiding voor verpleegkundigen

Ziekenhuisbedden

VUmc ontwikkelt samen met Hogeschool Inholland een opleiding voor mbo-verpleegkundigen die zich willen scholen tot hbo-niveau. De opleiding loopt vooruit op de ontwikkeling van een duale hbo-V. Deze flexibele deeltijdopleiding speelt in op het thema ‘life long learning’ én de grote maatschappelijke vraag naar meer hbo-verpleegkundigen.

Wim Polderman, directeur VUmc Academie: "De zorg voor de patiënt vraagt om steeds meer kennis en vaardigheden van de verpleegkundige, een optimale mix van mbo- en hbo-verpleegkundigen. In de zorg is er de behoefte aan competenties op meerdere niveaus, naast de inhoudelijke differentiaties. Dit komt ook tegemoet aan de behoefte van een groep ervaren mbo-verpleegkundigen die graag verder willen door studeren.”

In april is gestart met de sollicitaties voor deze nieuwe opleiding en de belangstelling bleek groot; ruim 75 verpleegkundigen meldden zich aan. Met een assessment werden kandidaten geselecteerd, waarbij de Eerder Verworven Competenties (EVC) vastgesteld werden. Door het benoemen van de EVS kan een sterk verkort opleidingstraject worden aangeboden. 

Vanaf najaar 2017 gaat de eerste groep van 25 personen met het traject beginnen. In 2018 start er een tweede groep. VUmc biedt deze kans aan alle VUmc verpleegkundigen op mbo-niveau of die inservice zijn opgeleid. Dat geldt bij VUmc voor ruim 2/3 van de verpleegkundigen.

Optimale mix mbo- en hbo-verpleegkundigen

VUmc beraadt zich in NFU-verband op de optimale mix van mbo- en hbo-verpleegkundigen voor de toekomstige patiëntenzorg. Het aanbieden van een verkorte hbo-V speelt hierop in en sluit aan op de behoefte die leeft onder mbo- en inservice opgeleide verpleegkundigen bij VUmc zich verder te ontwikkelen in hun vak. Het doel is niet om aan zoveel mogelijk hbo-verpleegkundigen te komen, want de mbo-verpleegkundigen blijven nodig. De opleiding is sterk praktijkgericht en doet recht aan de kennis en ervaring van de mbo-verpleegkundige. Met behulp van het vaststellen van een instap competentie toets wordt een maatwerk traject aangeboden dat varieert van 1 tot 3 jaar.

“Wij delen met Inholland de visie over de wijze waarop; de werkzaamheden in praktijk en de competenties van de student zijn leidend. Samen creëren we een flexibel opleidingstraject in een rijke leeromgeving. Vandaar de naam: ‘bachelor op de werkvloer’”, aldus Polderman. Het leren gebeurt vooral op de eigen afdeling, afgewisseld met scholingsdagen en het maken van huiswerkopdrachten. Geïntegreerde praktijkopdrachten en eventueel een externe stage zorgen voor de breedte die bij een bacheloropleiding past. De regio kijkt belangstellend mee. Andere ziekenhuizen hebben al laten weten grote belangstelling voor dit traject te hebben.