Nieuws

> Nieuwe en geactualiseerde kwalificaties en keuzedelen vastgesteld

Nieuwe en geactualiseerde kwalificaties en keuzedelen vastgesteld

Afgelopen week heeft minister Van Engelshoven van OCW een reeks nieuwe en geactualiseerde kwalificaties en keuzedelen vastgesteld. Naar verwachting verbindt de minister op korte termijn ook een mbo-certificaat aan vijf keuzedelen die waardevol zijn voor een leven lang ontwikkelen.

Een voorbeeld van een nieuwe kwalificatie op niveau 4 betreft de specialistenopleiding Boulanger. Door de groei van het aantal ambachtelijke en industriële bakkerijen, de vergrijzing in de beroepsgroep en de zwaarte van de vakbekwaamheid is er behoefte aan meer vakbekwaam opgeleide boulangers. Ook het onderscheid tussen de ambachtelijke en industriële boulanger legitimeert de nieuwe kwalificatie.

Machinist railvervoer niveau 3

Een geactualiseerde kwalificatie is Machinist railvervoer niveau 3. Ten eerste is de kwalificatie aangepast aan de veranderde wettelijke beroepsvereisten. Verder is de kerntaak ‘Begeleidt treinreizigers’ verwijderd. Deze taak wordt voortaan als keuzedeel aangeboden. Tot slot zijn alle onderdelen die betrekking hebben op moderne vreemde talen verwijderd. Kennis daarvan is geen vereiste voor de beroepsuitoefening.

Duurzame stadslogistiek

Een nieuw verbredend keuzedeel is Duurzame stadslogistiek. Dit keuzedeel biedt de beginnend beroepsbeoefenaar specialistische kennis en vaardigheden om op een duurzame wijze transport in en rond de stad te organiseren. Zo leert hij de ‘last mile’-bevoorrading via een hub te organiseren, de infrastructuur en logistieke processen in te richten en vervoersmodaliteiten in te zetten.

Specialisatie milieustraat en afvalstromenkennis

Het keuzedeel Specialisatie milieustraat en afvalstromenkennis is voorgedragen voor een mbo-certificaat. Uit onderzoek van Savantis blijkt dat er behoefte is aan allround medewerkers afvalbeheer en beheerders milieustraat. Het keuzedeel is geschikt voor bijscholing en opscholing. Na afronding kunnen medewerkers doorstromen naar de niveau 3-opleiding Beheerder milieustraat.

Zie ook: 
Keuzedelen en mbo-certificatenloket