Nieuws

> Nederlands Leren Loont! Samen met private opleiders werken aan inburgering en integratie

Nederlands Leren Loont! Samen met private opleiders werken aan inburgering en integratie

De Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (de NRTO) heeft een nieuwe publicatie uitgbracht: Nederlands leren loont! Samen met private opleiders werken aan inburgering en integratie. In deze publicatie treft u tal van voorbeelden aan van opleiders die lid zijn van de NRTO die inburgeraars begeleiden. Dit zijn opleiders met het NRTO-keurmerk, naast het Blik op Werk-keurrmerk. Het betreft een selectie van de mogelijkheden.  

Basis voor werk en participatie is het leren van de Nederlandse taal. En dat is waar de taalscholen die lid zijn van de NRTO zich mee bezighouden. Zij spelen een onmisbare rol bij de inburgering en integratie. Steeds vaker wordt dit taalonderwijs vanaf de start afgestemd op het doel van de kandidaten: het vinden van werk. Steeds meer gemeenten benutten de periode van inburgering en het leren van de taal om de instroom richting een beroepsopleiding of het direct vinden van werk te vergroten. Dat vraagt om samenwerking tussen gemeenten, werkgevers, uitzenders,beroepsonderwijs en taalopleiders. Ons motto is Iedereen aan de slag! En dat geldt ook voor statushouders. Taalopleiders die lid zijn van de NRTO bieden allemaal maatwerk. Want het opleiden van hoogopgeleide statushouders vraagt een andere aanpak en andere begeleiding, dan het opleiden van een statushouder met weinig of geen opleiding. NRTO taalopleiders bieden iedere dag mensen nieuwe mogelijkheden. Zij zorgen ervoor dat inburgeraars door het leren van het Nederlands kunnen meedoen.