Nieuws

> Nationaal register voor ervaringscertificaten

Nationaal register voor ervaringscertificaten

Registratie Ervaringscertificaten

Begin dit jaar is de nieuwe opzet voor EVC van start gegaan met een arbeidsmarktroute en een onderwijsroute. EVC staat voor het erkennen van verworven competenties. In de arbeidsmarktroute worden ervaring en verworven competenties beoordeeld en weergegeven in een Ervaringscertificaat en in de onderwijsroute kan met inzet van EVC instrumenten, te valideren werkervaring worden omgezet in onderwijsvrijstellingen. De sociale partners en de overheid hechten belang aan EVC om met name employability, maar ook het flexibel leren voor de werkende bevolking te bevorderen. In dat kader wordt de brugfunctie tussen beide routes gestimuleerd. In de nieuwe structuur krijgt het Ervaringscertificaat duidelijk een zelfstandige positie. En daar past de registratie van Ervaringscertificaten bij om het civiel effect te vergroten. Dit register stelt werkgevers in de gelegenheid een Ervaringscertificaat van een medewerker of sollicitant op echtheid te controleren. Maar ook examencommissies en onderwijsinstellingen kunnen van dit register gebruik maken om het bij hen aangeboden Ervaringscertificaat op echtheid te controleren.

VIGOR registreert als eerste

Hoewel het register met de start van het Nationaal Kenniscentrum EVC al begin dit jaar op de website geplaatst is, heeft het even geduurd voor de eerste registraties mogelijk waren. Maar dit is nu een feit. Als eerste instelling heeft EVC centrum Vigor de Ervaringscertificaten van al hun kandidaten die in 2016 een EVC-procedure doorlopen hebben, geregistreerd. Vigor wil hiermee voor hun kandidaten benadrukken dat hun aangetoonde competenties waarde hebben. Hun Ervaringscertificaat is op deze wijze een op zichzelf staand en verifieerbaar waarde-document. Ook andere EVC-aanbieders hebben inmiddels kenbaar gemaakt dit voorbeeld te willen volgen. Naast het diplomaregister waarin de formele diploma’s geregistreerd staan, is er dan nu een nationaal Register voor Ervaringscertificaten.

Registratie mogelijkheden

Alleen Ervaringscertificaten van door het Nationaal Kenniscentrum EVC of de door DUO erkende EVC-Aanbieders kunnen worden geregistreerd. Het is ook mogelijk voor bezitters van voorheen uitgegeven Ervaringscertificaten deze te laten registreren. Kandidaten die dat willen kunnen zich melden bij hun EVC-aanbieder of zij kunnen zich aanmelden via de website www.ervaringscertificaat.nl. Aan de registratie zijn administratiekosten verbonden. Deze staan vermeld op de site.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met:

Nationaal Kenniscentrum EVC (nationaal-kenniscentrum-evc@examenkamer.nl), 055-5762626 EVC centrum Vigor (klaas@vigor.nl), 06.45.72.85.84