Nieuws

> Minister Asscher: € 34 miljoen voor werkgelegenheidsplan in de metaalbranche

Minister Asscher: € 34 miljoen voor werkgelegenheidsplan in de metaalbranche

Uwv logo

Er komt in totaal € 34 miljoen beschikbaar voor het sectorplan in de metaalsector. Minister Asscher betaalt daarvan de helft, de rest van het bedrag is afkomstig van werkgevers en vakbonden in de metaalsector. Het geld is bestemd voor onder meer scholing, begeleiding van ontslagen werknemers en extra leerwerkplekken voor jongeren.

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en FNV-voorzitter Ton Heerts hebben dat donderdag tijdens een werkbezoek aan het metaalbedrijf Klift in Berkel en Rodenrijs bekend gemaakt.

In de metaalbewerking werken ruim 140.000 mensen bij 14.000 metaalbedrijven. Dat zijn 12.000 banen minder dan voor de crisis. Het is daarom belangrijk dat als de economie weer aantrekt genoeg opgeleide vakmensen klaarstaan om aan de slag te gaan. Als er nu geen maatregelen worden getroffen zal het tekort aan goed gekwalificeerde mensen nog verder oplopen, onder meer door de vergrijzing.

De 3 belangrijkste afspraken:

  • 2.600 extra leerwerkplekken voor jongeren;
  • begeleiden en opleiden van 200 personen naar een baan in de metaalbewerking;
  • bemiddeling van 200 vakmensen uit failliete bedrijven in de sector naar werk.

In totaal heeft Asscher € 600 miljoen beschikbaar gesteld voor sectorplannen. Eerder zijn sectorplannen voor de bouw, de transport, de uitzendbranche, de kinderopvang en de schilders goedgekeurd.

Minister Asscher roept werkgevers en werknemers op ambitieuze plannen in te dienen die leiden tot stageplekken voor jongeren, behoud van vakkrachten en de begeleiding van met ontslag bedreigde werknemers naar nieuw werk. Zij krijgen voor de helft financiële bijdrage van de overheid. De plannen kunnen ingediend worden tot eind mei.

UWV, 15 mei 2014

Categorieën: