Nieuws

> Miljoenen aan opleidingsbudget vergeten

Miljoenen aan opleidingsbudget vergeten

Een wirwar van briefjes van 10, 20 en 50 euro

Ambtenaren laten miljoenen euro’s liggen die ze eigenlijk voor hun eigen ontwikkeling hadden kunnen gebruiken. Gemeenten zouden hun medewerkers meer moeten stimuleren om het individueel loopbaanbudget (ILB) à 500 euro per jaar in te zetten. ‘Dat is niet alleen meerwaarde voor de ambtenaar, maar zeker ook voor de organisatie,’ zegt Jan Hobbelen van reïntegratiebedrijf Fysergo.

Niet meer levenslang ambtenaar 

Ambtenaren zijn nog steeds in de veronderstelling dat zij ambtenaar zijn voor het leven en zijn daardoor niet voorbereid op de komende veranderingen op de gemeentelijke markt. Veranderende functies en ontslagrondes zijn door de voorgenomen gemeentelijke herindeling realiteit geworden. De weg naar het Individueel Loopbaanbudget weten ambtenaren echter nauwelijks nog te vinden.

97 procent geen ILB

Slechts 3 procent van de ambtenaren maakt gebruik van de collectieve arbeidsvoorwaarde om zich te laten bij- of omscholen. Een belangrijke oorzaak is dat slechts 17 procent van deze regeling op de hoogte is. Dat concludeerde FNV Overheid vorig jaar al na onderzoek naar het opleidingsbeleid bij gemeenten. ‘Ambtenaren hebben nieuwe kennis en competenties nodig om de nieuwe taken en de nieuwe rol als gemeente goed te kunnen oppakken en uitvoeren. Omscholing zou nu moeten gebeuren,’ aldus een woordvoerder.

Eigen initiatief

Uit het onderzoek bleek verder dat ongeveer de helft van de ambtenaren scholing heeft gehad; merendeels gebeurde dat op eigen initiatief. Bij ruim een op de tien ambtenaren werd een scholingsverzoek afgewezen omdat er geen geld was of omdat de leidinggevende het niet bij de organisatie of functie vond passen.

Groot rijbewijs voor camper

‘Nou moet de organisatie ook wel wat hebben aan de besteding van zo’n IBL ,' geeft Hobbelen aan. ‘Die ambtenaar die zo vlak voor zijn pensioen op kosten van de baas zijn groot rijbewijs ging halen voor zijn camper, dat is zeker niet de bedoeling. Maar dit is natuurlijk een uitzondering. De meeste ambtenaren willen zich graag ontwikkelen, maar daar moeten ze wel in begeleid worden door hun leidinggevende.’

Potjes

Volgens de directeur van het reïntegratiebedrijf gaat het niet per se om onwil van de werkgever. ‘Het is ook niet altijd duidelijk waar het ILB precies voor gebruikt kan worden en uit welk potje het komt. Gemeenten hoeven hier trouwens niet alleen zelf voor te betalen, er zijn meer geoormerkte middelen van het rijk dan alleen het ILB om loopbaanontwikkeling te stimuleren.’

Terugwerkende kracht

500 euro per jaar is niet veel geld voor een cursus of opleiding. Hoe ver kom je daarmee? ‘Het is in elk geval voldoende om met een deskundige te bekijken waar je talenten en interesses liggen en deze te testen,’ aldus Jan Hobbelen. ‘En het is ook mogelijk om met terugwerkende kracht het bedrag te gebruiken. Als uiteindelijk blijkt dat er een nuttig opleidingstraject nodig is, heeft de overheidsorganisatie daar zelf ook opleidingsbudget voor. Als het leidt tot een win-winsituatie dan kun je geen betere investering bedenken, toch?’