Nieuws

> Meer werkzoekende jongeren uit regio Rotterdam naar Defensie

Meer werkzoekende jongeren uit regio Rotterdam naar Defensie

Meer werkloze jongeren aan een baan bij Defensie helpen, dat is het doel van de gemeente Rotterdam, de Rotterdamse scholen, UWV en het ministerie van Defensie. En dan niet alleen de jongeren die ingeschreven staan als werkzoekende en direct aan de slag kunnen, maar juist ook de jongeren die nog een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

Onder meer burgemeester Ahmed Aboutaleb, Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp, ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid Mirjam Sterk en districtsmanager Rika Schuiling van UWV spraken op dinsdag 23 september af om meer jongeren uit de regio bij Defensie aan de slag te krijgen. De ondertekening is de laatste in een reeks waarmee het ministerie van Defensie 500 reguliere vacatures wil invullen met jonge sollicitanten.

Onder meer is afgesproken dat Defensie 100 opleidingsplekken reserveert voor jongeren uit het gebied van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid die een technische opleiding afgerond hebben. Ook kunnen jongeren uit de regio Rotterdam bij ROC Zadkine een verkort Defensie vakopleidingstraject van zes maanden met uitzicht op een baan volgen. Ook kunnen jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt een ‘werkfitstage’ van drie maanden volgen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. 

Goede kansen 

Terwijl de jeugdwerkloosheid in Nederlands hoog is, heeft Defensie jaarlijks behoefte aan 4.000 nieuwe medewerkers. Hierbij gaat het vooral om jongeren tot 27 jaar. Daarmee is Defensie een grote werkgever met goede kansen voor jongeren met en zonder een afstand tot de arbeidsmarkt. De ondertekening van de afspraken vond plaats tijdens de landelijke WerkWeek van ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid Mirjam Sterk, die nog tot 25 september duurt.