Nieuws

> Meer werknemers kunnen taalscholing volgen door nieuwe stimuleringsregeling

Meer werknemers kunnen taalscholing volgen door nieuwe stimuleringsregeling

Logo van Stichting Lezen en Schrijven

Met de nieuwe stimuleringsregeling Taal voor Werknemers kunnen werkgevers geld aanvragen voor scholing van hun medewerkers die moeite hebben met lezen en schrijven. Deze werknemers zijn in veel gevallen minder productief, vaker ziek, werken minder veilig en hebben meer risico werkloos te raken. Hier willen we graag wat aan doen.

Met de regeling stimuleert Stichting Lezen & Schrijven werkgevers om de lees- en schrijfvaardigheden van werknemers verbeteren. Eventueel in combinatie met andere basisvaardigheden zoals rekenen, digitale vaardigheden en luisteren en spreken. In Nederland hebben 1,3 miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar moeite met lezen en schrijven. Naar schatting heeft de helft van deze groep mensen een baan.

Betere beheersing van basisvaardigheden levert pure winst op

Als werknemers beter kunnen lezen en schrijven, zijn zij bijvoorbeeld minder afhankelijk van collega’s, kunnen zij zelfstandiger werken en zijn zij productiever. Dat komt omdat ze werkinstructies beter kunnen lezen en begrijpen. Ook levert het een lager ziekteverzuim op: geletterde werknemers ervaren minder stress op de werkvloer omdat ze zelfredzamer zijn en kunnen hun eigen gezondheid beter regelen.

Indienen aanvraag voor bijdrage taalscholing werknemers

Werkgevers kunnen bij Stichting Lezen & Schrijven een aanvraag indienen voor een bijdrage voor taaltrajecten voor hun werknemers. Hoe de regeling precies werkt en hoe u een aanvraag kunt indienen, leest u op de website over de regeling. U kunt hier ook de volledige regeling downloaden. De stimuleringsregeling Taal voor Werknemers wordt gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Dien een aanvraag in voor een taaltraject 

Meer weten?

Meer informatie vindt u op de website over de stimuleringsregeling. Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar stimuleringsregeling@lezenenschrijven.nl

Categorieën: