Nieuws

> Meer ruimte voor nascholing leraren in het voortgezet onderwijs

Meer ruimte voor nascholing leraren in het voortgezet onderwijs

Rijksoverheid logo

Leraren in het voortgezet onderwijs kunnen vanaf 1 april via het zogenaamde VierSlagLeren een master of een bevoegdheid in een extra vak halen. Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker stellen hier de komende twee jaar bijna 3 miljoen euro voor beschikbaar. De bewindspersonen willen hiermee zorgen voor meer masteropgeleide leraren en nieuwe bevoegde leraren in tekortvakken.

Ervaren en startende leraren

Bij VierSlagLeren vormen ervaren leraren en startende leraren of leraren zonder dienstverband een duo: ze volgen allebei een opleiding met de Lerarenbeurs en staan tijdens de opleidingsjaren samen voor de klas. 

De zittende leraar kan een master volgen of via een bachelor een extra bevoegdheid halen in een tekortvak als wiskunde of een vreemde taal.  De leraar zonder dienstverband, die hetzelfde vak geeft, vervangt de zittende leraar als deze zijn opleiding volgt en volgt zelf een master- of bacheloropleiding in dat vak of eventueel een ander tekortvak tijdens de andere dagen. De school heeft zo geen probleem met de vervanging van de zittende leraar. De zittende leraar begeleidt de startende leraar en werken samen aan schoolontwikkeling. 

‘Met VierSlagLeren zorgen we voor hoger opgeleide leraren, meer kwaliteit in het onderwijs, minder tekorten en minder uitval van startende leraren. Ik roep leraren wiskunde, natuurkunde, Duits of Frans dan ook op om hier volop aan mee te doen’, aldus staatssecretaris Dekker.

Lerarenbeurs

Scholen en leraren kunnen zich van 1 april tot 1 juli aanmelden.

De financiële bijdrage vanuit VierSlagLeren is een aanvulling op de subsidie voor studieverlof uit de Lerarenbeurs. Scholen die duo’s aanmelden, ontvangen naast de Lerarenbeurs gedurende twee jaar € 16.000 voor de vervangingskosten van de ervaren leraar. De startende leraar krijgt tenminste twee keer een jaarcontract van minimaal 16 uur per week.

VierSlagLeren is in 2014 succesvol gestart in het basisonderwijs. Daar doen inmiddels al 130 lerarenduo’s mee.

Rijksoverheid, 23 maart 2015

Categorieën: