Nieuws

> Meer ontwikkelbudget voor leraren

Meer ontwikkelbudget voor leraren

aap noot mies bord

Werkgevers en werknemers in het primair onderwijs hebben op 12 december een onderhandelaarsakkoord over een nieuwe cao hebben bereikt. Een gemiddelde leraar verdient nu ongeveer 4.200 euro bruto per maand, inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Dat stijgt per 1 januari 2020 naar ongeveer 4.400 per maand. Het kabinet heeft in 2019 structureel 285 miljoen euro beschikbaar gesteld voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden.

Geld voor scholing

Het individuele scholingsbudget, waarmee leraren zichzelf kunnen ontwikkelen, gaat omhoog met 100 euro per maand in zowel 2020 als 2021. De cao-partijen hebben ook afspraken gemaakt over van-werk-naar-werk begeleiding voor personeel dat wordt ontslagen op bedrijfseconomische gronden. In die gevallen vervalt de transitievergoeding. 

Eenmalige bonus

Daarnaast krijgen alle werknemers in het onderwijs in februari een eenmalige uitkering van 33 procent van het (verhoogde) maandsalaris. Ook krijgt het onderwijspersoneel in februari een eenmalige bonus van 875 euro, afhankelijk van de gewerkte uren in januari 2020. Dit vloeit voort uit het convenant ‘Aanpak lerarentekort’ dat minister Slob sloot met werkgeversorganisaties en vakbonden. Hierin was 150 miljoen euro voor de cao beschikbaar gesteld door het kabinet. Verder zijn afspraken gemaakt over nieuwe functies van ondersteunend personeel en nieuwe loonschalen voor schoolleiders. De cao geldt tot 1 november 2020.

Extra waardering

Als de nieuwe cao definitief wordt, betekent het dat leraren er deze kabinetsperiode gemiddeld 14 procent bij krijgen.