Nieuws

> Meer aandacht voor fysiek zwaar werk in opleidingen

Meer aandacht voor fysiek zwaar werk in opleidingen

Bouwvakker die zwaar werk verricht

Leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) moeten beter leren omgaan met fysiek zwaar werk. Dat schrijft minister Asscher in een brief aan de Tweede Kamer.

Jong geleerd is oud gedaan, vindt Asscher, die hierin een mogelijkheid ziet de duurzame inzetbaarheid van werknemers te verbeteren. Nu al is er wel aandacht voor fysieke arbeidsbelasting in het mbo, maar dat kan beter. Uit onderzoek blijkt dat studenten en (leer-)bedrijven gematigd positief zijn over het aanleren van veilig en gezond werken, maar dat verbeteringen wenselijk zijn. “Vooral de wijze waarop fysieke respectievelijk psychosociale arbeidsbelasting wordt aangeleerd, is voor verbetering vatbaar, volgens studenten en leerbedrijven. Ook komt naar voren dat mbo-studenten behoefte hebben aan meer ondersteuning van de school om veilig en gezond werken op de stageplek of leerwerkplek bespreekbaar te maken”, aldus Asscher.

Samen met zijn collega van Onderwijs zoekt hij nu naar mogelijkheden om de gesignaleerde knelpunten aan te pakken. Daarnaast kunnen onderwijs en bedrijfsleven zelf ook initiatieven nemen, bijvoorbeeld via keuzedelen in het mbo. Die kunnen benut worden voor verbreding en verdieping van het thema gezond en veilig werken.

Asscher ziet juist daar mogelijkheden om stappen te zetten in het onderwijs. “De ontwikkeling van een keuzedeel voor het thema gezond en veilig werken, indien gedragen door zowel onderwijs als het (regionale) bedrijfsleven, zal ik daarom ondersteunen.”

Categorieën: 
Mbo