Nieuws

> Mbo-scholen gemiddeld genomen financieel gezond

Mbo-scholen gemiddeld genomen financieel gezond

MBO raad logo

Uit de eerste analyses van de benchmarkbouwsteen financiën in het mbo blijkt dat de mbo-scholen over het algemeen financieel gezond zijn. Door verstandig financieel beleid zijn de scholen in staat om nu klappen op te vangen. Hun inkomsten worden de komende jaren minder, terwijl ze nog steeds stevig moeten investeren.

Tiende Benchmark mbo

Met de Benchmark middelbaar beroepsonderwijs laat de sector zien hoe de mbo-scholen hun budget besteden (financiële prestaties), hoeveel deelnemers het mbo gediplomeerd verlaten (studiesucces), wat de deelnemers vinden van het onderwijs (deelnemersoordeel) en hoe werknemers over hun werkgever denken (medewerkerstevredenheid). De resultaten van de verschillende bouwstenen stellen de scholen in staat zich met andere scholen te vergelijken en te verbeteren. De benchmark 2014 die eind november zal verschijnen is de tiende benchmark.

Uitdagingen blijven groot

De eerste analyses van de financiële prestaties laten zien dat de scholen de opdracht serieus hebben genomen om zich voor te bereiden op moeilijkere jaren. De komende jaren zullen overheidsmaatregelen leiden tot dalende inkomsten. De uitdagingen waarvoor de scholen staan blijven echter onverminderd groot. De invoering van de acties uit het plan Focus op Vakmanschap (waaronder intensivering van het onderwijs en het verkorten van de opleidingsduur) is in volle gang.

Kosten personeel

Meer middelen worden besteed aan het primair proces (onderwijzend en direct onderwijsondersteunend personeel), minder aan directie en management en indirect onderwijsondersteunend personeel. De kosten voor het onderwijzend en direct onderwijsondersteunend onderwijs stijgen met 2,1% en laten een groei in personeel zien. Daar staat tegenover dat de kosten voor overhead (directie/management) licht dalen met 2%.

Huisvestingslasten

De scholen hebben hun huisvestigingslasten omlaag gebracht. Per student zijn het aantal vierkante meters en totale kosten gedaald. Ook dalen de huisvestingskosten per m2.

Investeringen in ICT

Scholen moeten investeren in hoogwaardige ICT ten behoeve van het onderwijs, de ondersteunende processen en beveiliging. Scholen sturen op het relatief laag en in balans houden van deze kosten. In 2014 lagen de kosten voor de soms zeer hoogwaardige ICT-voorzieningen gemiddeld op 5,3% van de totale kosten in het mbo (in 2013 was dat 5,6%).

Rentabiliteit, liquiditeit, solvabiliteit

Ondanks de aanzienlijke negatieve rentabiliteit (het verschil tussen inkomsten en uitgaven) van ROC Leiden is er sprake van een positief resultaat van 1,1%.  Zonder ROC Leiden zou de rentabiliteit van de scholen in 2014 uitkomen op 2,3% en daarmee gelijk zijn aan 2013.

Ook met betrekking tot de liquiditeit (kortetermijnverplichtingen) blijft de prestatie van de scholen in 2014 ten opzichte van 2013 gelijk: een gezonde 1,4. 

Wat hun solvabiliteit (langetermijnverplichtingen) betreft boeken de scholen een degelijke prestatie. Inclusief ROC Leiden realiseren de scholen nog steeds een positief resultaat: de solvabiliteit stijgt met 1% van 51,5% naar 52,5%. In relatie tot de gebruikelijke solvabiliteitsnormen is dat resultaat zondermeer gezond te noemen.

Definitieve sectorrapportage mbo

Eind november wordt de definitieve financiële sectorrapportage mbo verwacht. Traditiegetrouw krijgt de Vaste Kamercommissie Onderwijs begin december inzicht in de complete cijfers. 

Meer informatie 

Marije Hulsbosch (perswoordvoerder): 06-5027 2673 of m.hulsbosch@mboraad.nl

Categorieën: 
Mbo