Nieuws

> Geslaagde eerste editie ' Roosendaal On Stage'

Geslaagde eerste editie ' Roosendaal On Stage'

Een ruimte vol deelnemers aan Roosendaal on Stage

Ongeveer 700 leerlingen en ruim 150 welwillende professionals waren gisteren naar Metsj Point gekomen voor ‘Roosendaal On Stage’. Met dit nieuwe evenement leveren lokale ondernemers een bijdrage aan de beroepsoriëntatie en ondernemersvaardigheden van vmbo-leerlingen.

Corrine Korrel, bedenker en initiatiefneemster, bedacht het ‘vmbo-beroepenfeest On Stage’, nadat het vmbo (opnieuw) negatief in het nieuws kwam tijdens een tv-programma in 2006. De allereerste editie ‘Delft On Stage’ was in 2007 een feit.

Netwerkbewustzijn

Samen met het Prinsentuin College uit Oudenbosch organiseerde Da Vinci College de eerste Beroepenbeurs. On Stage is erop gericht om hulp te bieden bij de beroepskeuze van vmbo-leerlingen. Het leggen van duurzame contacten, waar later nog eens beroep op kan worden gedaan, is van belang. De sleutelwoorden zijn: netwerkgedrag, netwerkbewustzijn en relatiebeheer. Zo’n 150 beroepsbeoefenaars waren in Metsj Point aanwezig om 700 jongeren inzicht te geven in hun beroep.

Vervolg

Projectleider Selwin Umar vertelt dat hij in mei met de voorbereidingen start voor de volgende editie. "We zetten ons in om nog meer onderwijsorganisaties aan het rijtje van deelnemende vmbo-scholen te kunnen toevoegen. Hopelijk bieden ook veel enthousiaste professionals zichzelf aan om leerlingen inzicht te geven in hun beroep”, aldus Umar.

Vastberadenheid

“Het kostte wat moeite om sommige vakmensen warm te laten lopen voor dit evenement. ‘We nemen alleen leerlingen aan op hbo-niveau’, was regelmatig de reactie op de vraag of ‘On Stage’ op hun medewerking kon rekenen.” Gelukkig had de projectleider een weerwoord: “Dus u suggereert dat vmbo-leerlingen geen hbo-opleiding aankunnen?” Hierop volgde een korte stilte. De vastberadenheid van Umar heeft gewerkt.

Visitekaartjes

Leerlingen hebben zich goed kunnen voorbereiden op hun kennismaking met de beroepsbeoefenaren. Er was een professionele training in het voeren van een netwerkgesprek aan voorafgegaan en iedere leerling had zijn eigen visitekaartje gemaakt. Aan de mooiste visitekaartjes werd een prijs toegekend door lokale ondernemers. Wie wilde er nu geen Whopper van de Burger King!

Rode lap wordt rode loper

Vmbo-leerlingen zijn onmisbaar! 65% van de beroepsbevolking bestaat uit mensen die eerst vmbo en vervolgens mbo hebben gevolgd. Wij, volwassenen, geven kinderen vaak het idee dat ze falen als een vmbo-advies uit de CITO rolt. Het vmbo werkt als het ware als een rode lap. Corrine heeft van de rode lap een rode loper gemaakt waarop vmbo’ers worden ontvangen onder luid applaus. Aan het einde van de middag werd Corinne in het zonnetje gezet. 'Roosendaal On Stage' was namelijk de 50e  landelijke editie.

Enthousiast

Petra Kuijpers, decaan bij Da Vinci College, was ook erg enthousiast. “In de nieuwe examenprogramma’s voor de beroepsgerichte vakken zijn de vijf loopbaancompetenties van professor Marinka Kuijpers opgenomen:

  • Wie ben ik, wat wil ik/
  • Wat drijft mij?
  • Welk soort werk past bij mij?
  • Wat wil ik worden?
  • Wie kan mij daarbij helpen?

De door de leerlingen gemaakte visitekaartjes zijn gebaseerd op deze vijf principes. Tijdens het trainen van de netwerkgesprekken hebben we onze leerlingen bijgebracht, dat je je cap afzet, netjes een hand geeft en geen kauwgum in de mond hebt! Daar wordt niet altijd bij stilgestaan.”

Match

De leerlingen hadden minimaal twee ‘On Stage Matcht’ stickers nodig voor de Doe Dag die op 23 maart volgt. Tijdens deze Doe Dag gaan leerlingen op bezoek bij de beroepsbeoefenaars met wie ze matches hebben gemaakt. Hierbij is het belangrijk dat de jongeren een goede eerste indruk krijgen van het beroep. Conclusie na deze geslaagde dag: vmbo-advies is geen doemscenario en vmbo’ers doen ertoe!

Leerwerkloket: