Nieuws

> Leerwerkplaatsen HAN bij nieuw autismecentrum Velp

Leerwerkplaatsen HAN bij nieuw autismecentrum Velp

In de onlangs nieuwgebouwde locatie van Siza aan de Arnhemsestraatweg 5-7 in Velp is sinds deze zomer het expertisecentrum voor autisme gevestigd. Het expertisecentrum bevat een trainingshuis en een woongedeelte waar cliënten beschermd kunnen wonen. Daarnaast wordt in de locatie een netwerk opgebouwd met diverse organisaties die mensen met autisme verder kunnen helpen in hun ontwikkeling.

In het trainingshuis worden de bewoners gecoacht om zelfredzamer te worden, om beter te kunnen participeren in de samenleving. Daarbij wordt nadrukkelijk contact gezocht met bewoners in de omgeving, om voor elkaar van betekenis te kunnen zijn.  

Expertisecentrum

Siza start er een netwerk op samen met andere partijen die kennis of diensten leveren om mensen met autisme verder te helpen in hun ontwikkeling. In samenwerking met onder meer het Leo Kannerhuis en RIBW biedt Siza vanuit het expertisecentrum begeleiding en advies aan cliënten en/of verwanten in alle levensfases. Ook wordt samenwerking gezocht met andere organisaties. Zo is er bijvoorbeeld contact met een rijschool die een aangepast lesprogramma aanbiedt aan mensen met autisme.

Leer/werkplaats

In september wordt er in samenwerking met de HAN een leer/werkplaats opgezet. Daar ligt het accent op innovatie, verbinding en ontwikkeling van en met cliënten met autisme. Voor de regio Arnhem is dit uniek! De leer/werkplaats zorgt ervoor dat een groep studenten van de HAN kan leren in een praktijkomgeving. Leren door interactie en reflectie met specialisten van Siza. Daarnaast gaan de studenten onderzoek doen op het gebied van autisme en zullen zij op basis daarvan mogelijk nieuwe methodieken uitrollen in het team.

Trainingsprogramma

Ook bewoners gaan er leren en trainen. Samen met een regiebegeleider van Siza -een expert op het gebied van autisme en/of verstandelijke beperking- worden de leerwensen nauwkeurig in kaart gebracht. Vervolgens wordt een trainingsprogramma opgesteld dat past bij de leefstijl en behoefte. Het trainingsprogramma duurt in principe twee jaar. Daarna stroomt een cliënt door en kan hij of zij de overstap maken naar wonen in een wijk met eventueel ambulante ondersteuning. 

Nieuwbouw

Het nieuwe gebouw aan de Arnhemsestraatweg 5-7 bestaat uit twee woongedeeltes. 
In het kleine woongedeelte (14 appartementen), vindt 24-uurs begeleiding plaats. Het grotere woongedeelte (34 appartementen) is gericht op trainingsactiviteiten. 

Duurzaam en prikkelarm

Beide woongedeeltes zijn duurzaam gebouwd en zo geïsoleerd dat bewoners zo min mogelijk last hebben van externe prikkels. Zo is er bijvoorbeeld speciale isolatie aangebracht om geluid te weren. Het gebouw heeft een koel- en verwarmingssysteem dat gebruik maakt van een duurzaam energieopslagsysteem in de bodem. Om het gebouw nog energiezuiniger te maken is een energiedak gecreëerd. Door opwarming van de zon wordt het water in het leidingsysteem van het energiedak verwarmt, dit warme water zorgt onder ander voor de verwarming van het gebouw en voor warm tap water. Bovendien is het gebouw zo ingericht dat het aan de moderne eisen in de zorg voldoet. In het gebouw is bijvoorbeeld techniek aanwezig, zodat zorg op afstand mogelijk is.  

Structuur en rust

In de woonlocatie wordt zoveel mogelijk rust en continuïteit aan de bewoners geboden. Cliënten hebben een vast team met deskundige begeleiders, die goed op de hoogte zijn van gemaakte afspraken. Ook wordt er vanuit het centrum ambulante begeleiding geboden aan cliënten die wonen in een wijk die zijn doorgestroomd vanuit een beschermde woonomgeving. 

De eerste cliënten zijn er in mei komen wonen. In oktober wordt de locatie officieel geopend en dan zijn naar verwachting alle plekken in de twee woongedeeltes gevuld.