Nieuws

> Werkzoekenden snuffelen aan het groen

Werkzoekenden snuffelen aan het groen

Leren en Werken Fryslân Logo Leerwerkloket Friesland

Op het voormalige PTC+ terrein in Oenkerk  maken tien werkzoekende jongeren onder begeleiding van een praktijkbegeleider het terrein winterklaar. Vanaf begin oktober volgen deze jongeren met behoud van uitkering een voortraject waarin ze kennismaken met het hoveniersvak. Na het voortraject gaan de jongeren de opleiding Vakbekwaam hovenier, niveau 3 volgen bij het Nordwin College.

Het voortraject betreft een samenwerking van Snoek Hoveniers voor het verzorgen van de praktijklocatie, TRI Noordoost Nederland en het Nordwin College zorgen voor de begeleiding en de theoretische vorming. De voorselectie van de jongeren is uitgevoerd door het LeerWerkLoket Fryslân. De A-Ware Food Group heeft als opdrachtgever het terrein voor deze werkzaamheden beschikbaar gesteld. Op deze manier is een uniek project ontstaan waarin de jongeren in tien weken het werken in het groen aan den lijve ondervinden. Na dit voorschakeltraject volgen de jongeren vanaf begin december een BBL-opleiding  voor 2 jaar aan het Nordwin College waarbij TRI Noordoost Nederland garant staat voor de banen gedurende het scholingstraject van minimaal 2 jaar.

Vergrijzing in het groen

Na de opleiding zijn de jongeren vakbekwaam voor een baan in de groene sector. In verband met de vergrijzing is er een grote behoefte aan nieuwe medewerkers in de groenvoorziening en bij hoveniersbedrijven. Terwijl aan de andere kant veel jongeren in verband met de economische crisis werkloos thuis zitten.

Dit unieke project sluit aan bij meerdere initiatieven vanuit de overheid, onderwijs en bedrijfsleven in Fryslan om leren en werken te combineren richting een toekomst in de groensector. Hieraan wordt praktische invulling gegeven om werkzoekende jongeren een kans te bieden op een baan in de groene sector.

Gezamenlijk persbericht van van Snoek Hoveniers, TRI Noordoost Nederland, het Nordwin College en het Leerwerkloket Fryslân, 31 oktober 2014

Leerwerkloket: 
Categorieën: