Nieuws

> Kabinet wil steun aan scholingsinstituten voor moeilijk lerende jongeren verlengen

Kabinet wil steun aan scholingsinstituten voor moeilijk lerende jongeren verlengen

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de subsidieregeling voor scholing van jongeren met ernstige studiebelemmeringen (ESB-regeling) met drie jaar te verlengen tot eind 2020. Uit een evaluatie blijkt dat de helft van de deelnemers, die vaak kampen met een meervoudige problematiek, na een scholingstraject succesvol is geplaatst op betaald werk.

De vrees is dat deze kwetsbare jongeren tussen wal en schip vallen als de regeling stopt.

Om dit te voorkomen en om de continuïteit van de ondersteuning te waarborgen is in de brief aan de Tweede Kamer voorgesteld om de regeling in elk geval tijdelijk te verlengen.

De komende jaren moeten worden benut om samen met betrokken partijen te verkennen op welke manier de ondersteuning van deze jongeren na 2020 het beste kan worden vormgegeven.

Categorieën: