Nieuws

> Kabinet in actie om personeelstekort in de zorg terug te dringen

Kabinet in actie om personeelstekort in de zorg terug te dringen

Extra middelen voor leerwerkplekken en omscholen, 28 regionale actieplannen van onder andere werkgevers en onderwijsinstellingen en een landelijke campagne moeten er toe leiden dat de personeelstekorten in de zorg worden aangepakt. Dit staat in actieprogramma ‘Werken in de Zorg’ dat het kabinet vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. De gezamenlijke opdracht is luid en duidelijk: de personeelstekorten moeten in 2022 naar nul of daar dichtbij. Dit meldt Rijksoverheid.

In de zorg werken zo’n 1,2 miljoen mensen. Als er nu niets verandert zal er echter in 2022 een tekort van 100 tot 125 duizend medewerkers zijn. Het kabinet zet daarom samen met werkgevers, scholen en opleidingen, medewerkers en overheden  alles op alles om het tij te keren. Landelijk, en in de regio met concrete en ambitieuze actieplannen waarin de regionale opgave wordt beschreven en concrete en meetbare ambities en acties worden geformuleerd.

Zo wil het kabinet het imago van werken in de zorg verbeteren zodat meer mensen kiezen voor een beroep in de gezondheidszorg. Niet alleen leerlingen en studenten maar ook zij-instromers en herintreders. Ook moet het onderwijs  beter en iedere leerling en student moet kunnen rekenen op een stageplek. Voor het huidige personeel staat permanent leren en ontwikkelen centraal.

Geld voor omscholen en extra werkplekken

De komende jaren komt een bedrag van in totaal 320 miljoen euro via de scholingsimpuls Sectorplanplus voor regionale plannen beschikbaar. Voor het eerste tijdvak, dat loopt van augustus 2017 tot 1 mei 2018, is 80 miljoen vrijgemaakt. In het eerste tijdvak is voor 1059 organisaties, uiteenlopend van huisartsenpraktijken tot grote verpleeg- en thuiszorginstellingen, geld gereserveerd, waarmee naar verwachting zo’n 58.500 scholingstrajecten kunnen worden uitgevoerd.

Met dit geld kunnen werkgevers extra leerwerkplekken voor de instroom van zorgmedewerkers (zowel mbo en hbo) bieden, boventallige medewerkers omscholen en extra doorstroomplekken creëren. Voorwaarde voor deze middelen is dat een werkgever zich verbindt aan een van de regionale actieplanne