Nieuws

> #jouwbaan was een succes

#jouwbaan was een succes

24 april 2017, #jouwbaan, Leren en Werken

​De socialmedia-actie #jouwbaan is op maandag 24 april de hele dag trending geweest. Dat betekent dat er op Twitter de hele dag veel is geschreven over #jouwbaan.  Dat is ook niet raar, gedurende de dag werden er in totaal 10.000 tweets gepost die ruim 37 miljoen mensen bereikten.

De hele dag is het Social-team van UWV – bestaande uit collega’s van Concerncommunicatie, K&S en WERKbedrijf – bezig geweest met het actief delen van video’s van een werkzoekende en een werkgever die elkaar ‘vonden’ tijdens de vorige uitgave van #jouwbaan, infographics over kansen op de arbeidsmarkt en tips van werkzoekenden zelf. Niet alleen waren de corporate accounts actief, maar ook Eures, Leren en Werken en de Werkgeversservicepunten.

Leren en Werken heeft ook actief meegedaan aan de Twitter banendag en diverse Leerwerkloketten ook. Hieronder wat cijfers:

  • 10.000 tweets totaal verstuurd met #jouwbaan.
  • 37 miljoen mensen bereikten.
  • Vijf Leerwerkloketten die geparticipeerd hebben tijdens de dag.
  • Meer dan 100 tweets en retweets vanuit Leren en Werken en de Leerwerkloketten.

Tijdens #jouwbaan was er ook een webinar, die op deelname van meer dan 200 werkzoekenden kon rekenen. Tot slot was er ook een twitteruur, waarbij vragen over de arbeidsmarkt konden worden gesteld aan Michel van Smoorenburg, arbeidsmarktadviseur van WERKbedrijf.