Nieuws

> JOB-monitor: positief oordeel over stagebegeleiding op de werkplek

JOB-monitor: positief oordeel over stagebegeleiding op de werkplek

SBB Logo

Mbo-studenten zijn positief over hun stage- en werkplek in het leerbedrijf: zo is 80% van de bbl'ers positief over het leren op de werkplek. Tegelijk geven zowel bbl'ers als bol'ers aan nu iets vaker moeite te hebben met het vinden van een stageplek dan in 2012. Dit zijn enkele uitkomsten van de JOB-monitor die op 17 juni 2014 is uitgebracht. De JOB-monitor is het tevredenheidsonderzoek dat de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) één keer in de twee jaar onder mbo-studenten uitvoert.

SBB is blij met de positieve uitkomst over de stagebegeleiding op de werkplek; daarbij zijn bbl'ers positiever dan bol'ers: 65% tegenover 57%. Maar toch betekent dit ook ruimte voor verbetering. In SBB verband werken onderwijs en bedrijfsleven samen om de kwaliteit van de stages verder te verbeteren.

De moeite die sommige studenten hebben bij het vinden van een stageplek herkent SBB: of studenten veel of weinig moeite hebben om een geschikte stageplek te vinden wisselt sterk per opleiding en regio. Eén van de maatregelen om dit aan te pakken is de verruiming van de leermogelijkheden in leerbedrijven. In de SBB Barometer van juni 2014 besteedt SBB hier aandacht aan, net als aan het actuele overzicht van sectorale stageknelpunten.

Alle uitkomsten van de JOB-monitor zijn te vinden op: www.job-site.nl/monitor

Gerrit Veneboer (manager beleid en projecten SBB) reageert op BNR Radio op de stelling 'bedrijven moeten verplicht stagiaires in dienst nemen': radiofragment 17-6-2014

SBB, juni 2014

Categorieën: 
Mbo