Nieuws

> Internetconsultatie: wetsvoorstel lerarenregister

Internetconsultatie: wetsvoorstel lerarenregister

Onderwijs Coöperatie, van voor en door de leraar

Sinds 2012 werkt de Onderwijscoöperatie aan een vrijwillig lerarenregister waarmee leraren laten zien dat ze goed opgeleid zijn en dat ze hun vak bijhouden. Inmiddels hebben al 22.000 leraren zich ingeschreven. Op 1 januari 2017 wordt dit vrijwillige register omgezet in een verplicht register voor alle bevoegde leraren, vergelijkbaar met registers onder advocaten, accountants of medische beroepen. Bevoegde leraren zijn dan ‘registerleraren’. Periodiek (waarschijnlijk om de vier jaar) laten leraren zien dat zij hun vak goed bijgehouden hebben (herregistratie).

Word nu al registerleraar en denk mee over jouw register

Leraren hebben professionele ruimte en handelingsvrijheid nodig om hun werk goed te kunnen doen. Het vakmanschap in de kern van het beroep van leraar betreft pedagogische, didactische en vakinhoudelijke bekwaamheden. Door zich in te schrijven in het lerarenregister laten leraren zien dat zij bekwaam zijn en bekwaam blijven. Het register is geen doel op zich maar een middel om iets te bereiken. In het wetsvoorstel zijn deze samenhangende onderdelen nu eindelijk goed met elkaar verbonden. De hoofdlijnen van het register zijn duidelijk, maar in de uitwerking moet nog het nodige uitgedacht worden. Daarom is het belangrijk om nu al registerleraar te worden en mee te denken over hoe het register er straks in 2017 uit moet zien.

Doe mee aan de INTERNETCONSULTATIE. Laat OCW weten wat je vindt!

De term ‘register’ moet het beroep scherp afbakenen en registerleraren kunnen alleen leraren zijn die aan de bekwaamheidseisen van de beroepsgroep voldoen. Vind jij dat ook? Laat dat dan aan OCW weten. Doe mee aan de internetconsultatie. Reageren kan tot 26 februari 2015.