Nieuws

> Ineke Dezentjé Hamming benoemd als duovoorzitter SBB

Ineke Dezentjé Hamming benoemd als duovoorzitter SBB

Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink is naast Ton Heerts de nieuwe duovoorzitter van SBB. Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven heeft haar vandaag op voordracht van het algemeen bestuur SBB voor vier jaar benoemd.

Het voorzitterschap van SBB wordt per jaar afwisselend vervuld door de voorzitter van de MBO Raad en een werkgevers- of werknemerslid van het dagelijks bestuur. In 2018 is Ton Heerts de voorzitter. Heerts: “We zijn Michaёl van Straalen die vandaag als voorzitter SBB afscheid neemt, erkentelijk voor zijn fantastische inzet. Ik ben er trots op dat Ineke Dezentjé Hamming hem namens het bedrijfsleven opvolgt. De samenwerking tussen beroepsonderwijs en sociale partners in SBB is echt belangrijk voor de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt.”

“We nemen als bedrijfsleven in Nederland op alle mogelijke manieren onze verantwoordelijkheid in het beroepsonderwijs”, zegt Dezentjé Hamming. “Als duovoorzitter SBB zorg ik ervoor dat de bedrijven, overheid en scholen maximaal samenwerken om ons middelbaar beroepsonderwijs nog beter en toekomstbestendig te maken. Ik heb er ontzettend veel zin in!”

Dezentjé Hamming is sinds 2011 voorzitter van ondernemersorganisatie FME en bestuurslid van VNO-NCW. Als bestuurder van SBB is ze de opvolger van Michaël van Straalen, die tot 1 februari jl. voorzitter was van MKB-Nederland. Tijdens een bijeenkomst bij ROC Mondriaan in Den Haag nam Van Straalen vandaag officieel afscheid van SBB. Daar maakte de minister van OCW de benoeming bekend. De minister bedankte in haar speech Van Straalen als founding father voor zijn tomeloze inzet.