Nieuws

> Honderd Twentenaren aan het werk in Duitsland

Honderd Twentenaren aan het werk in Duitsland

Think outside the box

Meer dan honderd werknemers uit de regio Twente hebben afgelopen jaar met behulp van bemiddeling een baan gevonden bij bedrijven in Duitsland, laat de Enschedese wethouder Patrick Welman (economie en werk, CDA) weten. De samenwerking met partijen in Duitsland is onlangs geïntensiveerd.

Nabijheid grens handicap

De nabijheid van de grens is voor de Twentse arbeidsmarkt lange tijd een handicap geweest; Nederlandse arbeidskrachten kwamen in Duitsland langere tijd moeilijk aan werk, onder meer door de taalbarrière en omdat hun kwalificaties daar niet altijd werden erkend. Hoewel dat probleem nog niet geheel de wereld uit is, lijkt er nu wel een constante uitwisseling van arbeidskrachten tot stand te zijn gekomen. Afgelopen jaar zijn 103 Twentenaren, waaronder 70 bijstandsgerechtigden en 20 Ww-gerechtigden, in Duitsland aan de slag gegaan. Daarmee komt het totale aantal Twentse werkzoekenden dat sinds 2014 een Duitse baan heeft gevonden op 300. Zij hebben vooral werk gevonden in de transportsector, de logistiek en de technische sector. Sinds 2016 is het aantal Twentse werkzoekenden dat jaarlijks in Duitsland een baan vindt bijna verdubbeld.

Grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling

Dat is volgens Welman mede het gevolg van het uitbreiden van de samenwerking met de Duitsers de laatste jaren. In het Duitse Gronau hebben de gemeente Enschede, het Werkplein Twente, de Euregio Gronau-Enschede, en het Agentur für Arbeit in de Duitse grensstreek eind vorig jaar ook een bureau voor grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling, genaamd GrensWerk, opgezet. Deze structurele samenwerking waarbinnen adviseurs van beide kanten van de grens fulltime samenwerken, is volgens Welman uniek in Europa.

Behoud regionaal talent

De aantrekkende economie vergt volgens Welman dat er nieuwe prioriteiten worden gesteld. Voorkomen dat talentvolle werknemers de Euregio verlaten, wordt komende tijd een belangrijk beleidsspeerpunt. ‘Dat betekent veel meer focus op de onderwijsinstellingen en het starten van projecten in samenwerking met ondernemingen en onderwijsinstituten uit beide landen’, aldus Welman. ‘We willen ook meer gaan faciliteren in stages, afstudeeropdrachten en traineeships. Daarnaast gaan we Duitse ondernemingen beter in de Twentse schijnwerpers zetten en vice versa.’ Ook benadrukt Welman dat er komende tijd veel wordt geïnvesteerd in een verbeterde infrastructuur tussen de regio Twente en de Duitse grensstreek. ‘Het gaat om 30.000 potentiële arbeidsplaatsen in de euregio en dan is het een groot pluspunt dat je in drie kwartier op je werk of thuis kan zijn.’

Categorieën: