Nieuws

> Hoe maken mbo'ers de transitie naar werk?'

Hoe maken mbo'ers de transitie naar werk?'

Bureau met kantoorartikelen

Pieter Baay promoveerde op vrijdag 6 maart bij de Universiteit Utrecht/ECBO op het onderwerp ' Hoe Mbo-studenten de Transitie Naar Werk Maken'. Zijn onderzoek en andere onderzoeken van het School2Work-project worden op 12 mei gepresenteerd op het School2Work slotsymposium.
Het onderzoek van Baay is uitgevoerd in het kader van de landelijke aanpak van jeugdwerkloosheid waarin de overheid 18 miljoen investeerde en waaruit het project School2Work wordt gefinancierd.

School2Work

Het project School2Work bestaat uit verschillende onderzoeken waaronder dat van Pieter Baay. In het project zijn ruim 2000 mbo-studenten benaderd en een grote groep daarvan is gedurende drie jaar gevolgd bij hun overgang van school naar werk.

Conclusies

De belangrijkste conclusie van Baay is dat de sociale omgeving een belangrijke rol speelt en dat mbo'ers invloed kunnen uitoefenen op die omgeving. Dat baankansen voor mbo’ers net wat gunstiger zijn dan voor hbo’ers bleek al uit de Keuzegids mbo 2015. Maar hoe dit voor een individu uitpakt, is uiteraard afhankelijk van de context waarin een persoon zich bevindt, het sociale netwerk en persoonlijkheidskenmerken. Meestal wordt dit als een ongrijpbaar gegeven beschouwd, daarom is het erg interessant dat Baay hiernaar onderzoek deed.

Uit zijn onderzoek komt naar voren in hoeverre zaken die de kans op een baan vergroten te beïnvloeden zijn. Lastig te beïnvloeden zijn: het opleidingsniveau van de ouders en de persoonlijkheid. Emotioneel stabiele en extraverte baanzoekers hebben meer kans op een baan dan degene die deze eigenschappen niet of minder bezitten. Ook hebben sommige mbo-studenten meer kansen dan anderen via hun sociale netwerk.

Een factor waarop mbo-studenten wel degelijk invloed kunnen uitoefenen is het aantal kansen dat ze tegenkomen. Want dit wordt beïnvloed door proactief handelen van studenten. Bijvoorbeeld door goed gebruik te maken van het netwerk, goed voorbereid naar netwerkbijeenkomsten en sollicitaties te gaan en actief naar werk te zoeken. Ook mogelijke obstakels als discriminatie kunnen studenten op verschillende manieren benaderen: nog harder zoeken in plaats van de moed opgeven. Zelfs ogenschijnlijke toevalligheden (65% maakte ze mee) bleken te beïnvloeden. Mbo-studenten kunnen dus tot op zekere hoogte invloed uitoefenen op hun baanzoektocht.

Kansen voor de toekomst

Hoewel uit het onderzoek blijkt dat proactief handelen moeilijk te trainen is, liggen hier zeker kansen voor de toekomst. Deze en andere onderzoeksresultaten van het School2Work-project worden op 12 mei gepresenteerd (zie: http://school2work.wp.hum.uu.nl/). Thema’s zijn bijvoorbeeld: de rol van LOB, stagebegeleiding, werkgevers en ouders.

Categorieën: 
Mbo