Nieuws

> Het betere werk

Het betere werk

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) adviseert in het op 14 januari verschenen rapport ‘Het betere werk’ om structurele basisbanen te creëren zodat minder mensen thuiszitten met een uitkering. De WRR denkt daarbij vooral aan assisterende functies, zoals assistent-conciërge of werk in een kringloopwinkel.

Het hebben van werk is namelijk goed, zowel voor het inkomen en het zelfrespect van individuen als voor de samenleving. Maar dit geldt vooral als het werk ook goed werk is, aldus de WRR.

De WRR formuleert drie condities voor goed werk, die passen bij de wensen vanuit de Nederlandse samenleving en de aard van de economie:

  • grip op geld, oftewel een gepast loon met zekerheden;
  • grip op het werk, dat wel zeggen autonomie en verbondenheid op het werk;
  • grip op het leven, met een goede balans tussen werk en privé.

De WRR pleit ervoor om goed werk voor iedereen vanaf nu te zien als belangrijke maatschappelijke opdracht voor bedrijven, instellingen, sociale partners en de overheid. Goed werk is essentieel voor de brede welvaart: voor de kwaliteit van leven van individuen, voor de economie en voor de samenleving als geheel.

Eén van de ontwikkelen die van grote invloed is op de toekomst van goed werk is de flexibilisering van werk. 36% van de werkenden in Nederland heeft geen vast contract. Dit kan leiden allerlei problemen. Zowel voor werknemers als werkgevers. Zo kunnen flexibele banen het innovatieve vermogen van arbeidsorganisaties negatief beïnvloeden: wie een tijdelijk contract heeft, zal minder snel kritiek leveren op het werk of ideeën aandragen om dit te verbeteren. Ook breder in de samenleving zijn er negatieve gevolgen: mensen met flexibele contracten stellen hun kinderwens uit. En de mogelijkheden op het werk om te leren en te ontwikkelen nemen niet toe, vooral niet voor mensen met een flexibel contract. Een tijdelijk contract hoeft niet altijd een probleem te zijn. Zolang de werkgever maar voldoende inves­teert in ‘lerend werken’ en in het begeleiden van mensen naar ander werk, aldus de WRR.

 

Categorieën: