Nieuws

> Grote belangstelling voor mbo-investeringsfonds: €105 miljoen voor innovatiever beroepsonderwijs

Grote belangstelling voor mbo-investeringsfonds: €105 miljoen voor innovatiever beroepsonderwijs

Een plan voor een nieuw Bouw- en Infracentrum waar alle ontwikkelingen op bouwgebied samenkomen, een Logistieke Academie, een nieuw centrum waar de energiemonteurs van de toekomst wordt opgeleid of een initiatief voor een Cybersecurity Centre. Middelbare beroepsopleidingen en bedrijven staan ook dit jaar in de rij voor het Regionaal Investeringsfonds Mbo. Dat blijkt uit de 57 aanvragen die mbo-scholen samen met bedrijven, zorg- en welzijnsinstellingen, gemeenten, provincies en hogescholen hebben ingediend. Minister Bussemaker riep het fonds eerder in het leven om het beroepsonderwijs aan te moedigen samen met de regio te investeren in innovatiever onderwijs dat studenten voorbereidt op de toekomstige praktijk.

Minister Bussemaker is te spreken over de animo voor het fonds: “De arbeidsmarkt verandert en daar moeten scholen met hun beroepsopleidingen op in kunnen spelen. Denk bijvoorbeeld aan de invloed van robotisering of de opmars van 3D printing. De grootste uitdaging waar het onderwijs samen met het bedrijfsleven vóór staat, is om toekomstige banen nú al een plek te geven in de opleidingen. Het is daarom belangrijk dat het onderwijs in beweging blijft en nauw samenwerkt met innovatieve bedrijven. Ik ben blij te zien dat regio’s deze handschoen oppakken en samen investeren in de vakmensen van de toekomst ,” aldus de bewindsvrouw.

Regionale samenwerking; €105 miljoen voor beter beroepsonderwijs

Met het Regionaal investeringsfonds mbo stelt Bussemaker voor de periode 2014 – 2017 tot 2017 in totaal €100 miljoen beschikbaar voor innovatieve samenwerking in het beroepsonderwijs. Voorwaarde is dat de subsidie door regionale overheden en het bedrijfsleven wordt aangevuld met twee derde cofinanciering. Totaal komt er daarmee straks €300 miljoen beschikbaar voor betere aansluiting van het beroepsonderwijs op de praktijk. Dit jaar is er €34 miljoen beschikbaar vanuit het Rijk. Aangevuld door regionale overheden en bedrijven moet dat een investering van €105 miljoen in innovatieve beroepsonderwijs opleveren.

Beoordelingscommissie

Begin mei maakt Bussemaker bekend welke projecten een bijdrage uit het investeringsfonds ontvangen. De beoordeling van de aanvragen wordt gedaan door een onafhankelijke beoordelingscommissie onder leiding van Arie Kraaijeveld. De commissie bestaat uit experts uit (beroeps)onderwijs en bedrijfsleven.