Nieuws

> Geen verband tussen gezond leven en leerprestaties volwassenen

Geen verband tussen gezond leven en leerprestaties volwassenen

Appel op een stapel boeken

Slaap, voeding en beweging vertonen geen relatie met de leerprestaties en de intelligentie van volwassen studenten in het afstandsonderwijs. Wel hebben studenten met een lagere body mass index en een hogere levenstevredenheid, meer kans op een succesvolle afronding van hun studie. Dit concludeert promovendus Jérôme Gijselaers in zijn proefschrift Biological Lifestyle Factors in Adult Distance Education: Predicting Cognitive and Learning Performance. Gijselaers promoveert op 6 november 2015 aan de Open Universiteit. 

Volwassen studenten

Hersenonderzoek toont aan dat factoren zoals beweging, slaap en voeding (biologische leefstijlfactoren) een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van onze cognitieve functies (intelligentie) en onze leerprestatie. Het is bekend dat bepaalde aspecten, denk aan bijvoorbeeld actief gedrag, slaapduur en ontbijten, voorspellend zijn voor de leerprestaties van kinderen en adolescenten in traditioneel onderwijs. Door de toenemende noodzaak om levenslang te blijven studeren, ontstond de vraag hoe dat zit met volwassenen. Is er ook een relatie tussen deze biologische leefstijlfactoren en het cognitief functioneren en de leerprestatie van volwassen studenten in het afstandsonderwijs? Dat is de centrale vraag van het onderzoek van Jérôme Gijselaers.

Executief functioneren en leerprestaties

Gijselaers onderzocht de mogelijke relatie bij ruim tweeduizend studenten van de Open Universiteit. Zij werden gevraagd inzicht te geven in zaken als demografische gegevens, gezondheid, leefstijl, studie-intentie en leerbeperkingen. Gijselaers concludeert dat biologische leefstijlfactoren geen bewezen relatie hebben met het cognitief functioneren en de leerprestaties van volwassen afstandsstudenten. Ook op het executief functioneren het vermogen om te plannen, de concentratie en het werkgeheugen hebben de biologische leefstijlfactoren geen invloed. Overigens blijken studenten met een lagere body mass index en een hogere levenstevredenheid wel meer kans te hebben om hun studie succesvol af te ronden.

Beter opvangen

Het is de vraag of volwassen studenten die traditioneel onderwijs volgen zoals kinderen en adolescenten dit krijgen, wél beter leren door een goede nachtrust of een stevige wandeling. Dat zou nader moeten worden onderzocht. vervolgt Gijselaers. Waarschijnlijk kunnen volwassenen een tekort aan slaap, ongezonde voeding of te weinig beweging gewoon beter opvangen dan kinderen en adolescenten. Het kan ook zijn dat afstandsonderwijs waarbij de student anytime en anywhere kan studeren deze problemen ondervangt.