Nieuws

> Extra geld voor nieuwe vakroutes VMBO/MBO

Extra geld voor nieuwe vakroutes VMBO/MBO

Brug

Minister Jet Bussemaker geeft woensdag 23 september op het Via Nova College in Utrecht het startsein van een nieuw Vakroute-programma. Een Vakroute is een opleiding die start in het vmbo en doorloopt tot en met het middelbaar beroepsonderwijs, waarbij veel wordt samengewerkt met het regionaal bedrijfsleven. Binnen deze opleidingsroute werken vmbo- en mbo-instellingen intensief samen, zodat leerlingen minder overlap hebben qua lesstof en via één route hun vmbo-diploma én hun mbo-diploma kunnen halen. Het ministerie van OCW stelt voor de uitbreiding van het aantal vakroutes bijna € 1 miljoen euro beschikbaar.

In één route doorgroeien tot vakspecialist

De Utrechtse vmbo-scholen Trajectum College en Via Nova College gaan samen met ROC Midden Nederland de 100e Vakroute aanbieden. Inmiddels zijn er zo'n 100 vakroutes operationeel, waarbij  vmbo-scholen en mbo-instellingen samenwerken aan één doorlopend vmbo-mbo-traject. Al vanaf het eerste jaar van het vmbo krijgen leerlingen veel praktijklessen, gaan ze op bezoek bij bedrijven en instellingen en krijgen ze gastlessen van mensen die veel weten over een bepaald beroep.

Minister Bussemaker is een warm pleitbezorger van deze doorlopende route die praktisch ingestelde jongeren motiveert een vak te leren. “Het is belangrijk dat we jongeren gerichter laten doorgroeien tot echte vakspecialisten. Dat vraagt om innovatief en kleinschalig beroepsonderwijs met herkenbare leerroutes. De Vakroute biedt jonge vakspecialisten in spé een traject met speciale aandacht voor zowel vakmanschap en ambacht als voor creativiteit. Met ervaren docenten voor de klas die de kunst van het vak weten door te geven aan nieuwe generaties,“ aldus de minister.

Dit schooljaar starten de eerste leerlingen van het Trajectum College en het Via Nova College met de Vakroute. De opleiding kenmerkt zich vanaf jaar 1 vmbo door leren en oriënteren in de praktijk. Ook de samenwerking tussen vmbo, mbo en regionale werkgevers vormt een belangrijk onderdeel van de opleiding.

Categorieën: 
Mbo