Nieuws

> Economische groei: daling WW maar groeiende mismatch arbeidsmarkt

Economische groei: daling WW maar groeiende mismatch arbeidsmarkt

 

Door de groei van de Nederlandse economie verliezen minder mensen hun baan en vinden meer mensen weer werk. Bij 219.000 mensen eindigde in 2017 de WW-uitkering wegens werkhervatting. Het aantal nieuwe WW-uitkeringen daalde vorig jaar met 21% aanzienlijk ten opzichte van 2016. Meer mensen met een arbeidshandicap werden aan het werk geholpen, 13.000 waaronder 8.400 Wajongers. In totaal gaf UWV € 20,1 miljard uit aan uitkeringen als WW, WIA, WAO en ZW. Dit staat in het Jaarverslag 2017 dat UWV vandaag presenteert.

Uitdagingen arbeidsmarkt

Het afgelopen jaar vonden veel mensen weer een baan en ontstonden veel nieuwe vacatures. Maar ouderen, langdurig werklozen en mensen met een arbeidsbeperking komen –ondanks de gunstige economische omstandigheden- maar moeilijk aan de slag. Fred Paling, voorzitter Raad van Bestuur UWV: ‘Niet alle werkzoekenden passen één op één op een vacature. Scholing en persoonlijke ontwikkeling zijn belangrijke oplossingen voor deze mismatch. Werkgevers moeten blíjven investeren in opleidingen voor hun medewerkers, ook als het economisch minder gaat. Wat mij betreft zijn werkgevers nu aan zet voor bij- en omscholing en het bieden van leer-/werkbanen. Aan de uitvoeringskant is het functioneren van de regionale samenwerking essentieel: de werkgeversdienstverlening verschilt sterk van regio tot regio, samenwerking tussen centrumgemeenten en werkgevers is echt noodzakelijk. Alleen dan kunnen we aan slagkracht winnen, met als belangrijkste doel: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan helpen.’

Categorieën: