Nieuws

> Doorbraak naar ‘leven lang ontwikkelen’: SER bijeenkomst op 30 mei

Doorbraak naar ‘leven lang ontwikkelen’: SER bijeenkomst op 30 mei

Leren als vanzelfsprekende en aantrekkelijke bezigheid. Zo zou iedereen het moeten ervaren, van de kinderopvang tot pensioenleeftijd – en misschien zelfs wel daarna. Om dat te bereiken, is gezamenlijke inspanning nodig van alle betrokkenen waaronder sociale partners, overheid, onderwijsinstellingen, bedrijven, zorginstellingen, bedrijven voor arbeidsbemiddeling en regionale samenwerkingsverbanden. Aan enthousiasme bij al die partijen ontbreekt het niet, bleek op een inspirerende bijeenkomst in Rijswijk, bedoeld om goede (regionale) voorbeelden te delen en op te schalen en te inventariseren wat op nationaal niveau nodig is.

Vanzelfsprekend als eten en drinken

Al jarenlang wordt er gepraat over ‘een leven lang leren’, maar een vanzelfsprekende en positieve leercultuur is in Nederland nog altijd niet goed van de grond gekomen. De ministers van Onderwijs en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid willen daar verandering in brengen en hebben de SER gevraagd een aanjaagfunctie te vervullen. In dat kader vond op woensdag 30 mei in de Broodfabriek in Rijswijk een drukbezochte bijeenkomst voor een ‘actie-agenda’ plaats. Een toepasselijke locatie, zo zei SER-voorzitter Mariëtte Hamer in haar voorwoord, want ‘een leven lang leren en ontwikkelen moet net zo vanzelfsprekend worden als eten en drinken’.

Doorbraak vanuit de regio’s

Om dat voor elkaar te krijgen, is een forse gezamenlijke inspanning nodig. Hamer vergeleek het met de aankondiging door de vroegere Amerikaanse president Kennedy die de mens op de maan wilde krijgen, en veilig weer terug. ‘Wat gebeurt er als je zoiets aankondigt? Er komt een enorme hoeveelheid energie vrij, die ervoor zorgt dat het ook echt gebéurt.’ Precies dat was de bedoeling van de bijeenkomst: energie genereren, mensen met elkaar verbinden, geïnspireerd worden – om vervolgens daadwerkelijk aan de slag te gaan. ‘De echte doorbraak moet vanuit de regio’s plaatsvinden’, aldus Hamer. ‘Daar zijn al hele mooie projecten die wellicht opgeschaald kunnen worden en waar andere regio’s van kunnen leren. Door onderlinge verbindingen te leggen en samen op te trekken, kunnen we met z’n allen een mooi bouwwerk van gerichte acties maken.’ 

Positieve leercultuur

In twaalf opblaasbare iglo’s – heerlijk koel bij de tropische temperatuur buiten – spraken de aanwezigen in kleinere groepen door over verschillende thema’s, aan de hand van inspirerende voorbeelden uit allerlei regio’s. Ook de ministers Van Engelshoven (Onderwijs) en Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) kwamen naar de bijeenkomst. Van Engelshoven toonde zich blij verrast door de ‘energie waarmee alle aanwezigen de beweging naar een positieve leercultuur in gang willen zetten’. Volgens de minister ‘staan alle seinen op groen nu de conjunctuur meezit en bij alle partijen een gevoel van urgentie leeft’. Minister Koolmees wees erop dat leren voor veel mensen nog een ‘moetje’ is. ‘Als leren in de beleving van veel mensen een noodzakelijk kwaad blijft, gaan we die positieve leercultuur niet bereiken.’ Koolmees, die nog voor de zomer samen met Van Engelshoven een brief over dit onderwerp naar de Kamer stuurt, brak een lans voor meer individuele regie over (bij)scholing. ‘Daarmee maken we leren en ontwikkelen minder afhankelijk van schommelingen in de conjunctuur. Dat is nodig, want bij hoogconjunctuur is er vaak geen tijd voor scholing en bij laagconjunctuur geen geld. Met meer individuele regie doorbreken we dat patroon.’

De bijeenkomst werd verder goed gebruikt om contacten te leggen. Op grote prikborden rond de thema’s van de iglo’s werden tientallen visitekaartjes achtergelaten. De eigenaars ervan worden binnenkort door de SER met elkaar in contact gebracht. Wilt u nog meedoen? Stuur een e-mail naar doorbraakllo@ser.nl.