Nieuws

> Diplomawaardering inburgeraars volledig digitaal

Diplomawaardering inburgeraars volledig digitaal

Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

De procedure voor het aanvragen van een diplomawaardering voor inburgeraars is vanaf 15 februari 2017 volledig digitaal. Dat is te danken aan de webapplicatie die EP-Nuffic en SBB in gebruik namen. Het samenstellen van papieren dossiers behoort daarmee tot het verleden.

De webapplicatie is toegankelijk via de vernieuwde website www.idw.nl(externe link). Aanvragers kunnen alle gevraagde documenten zelf uploaden. Ook de diplomawaardering ontvangen ze digitaal.

Iedereen die vanaf 1 januari 2015 inburgeringsplichtig is, kan voor het examen Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt gratis een diplomawaardering aanvragen. EP-Nuffic en SBB voeren de diplomawaarderingen uit.

Vluchtelingen zonder onderwijsdocumenten

Inburgeraars die als vluchteling naar Nederland kwamen en niet of niet meer over onderwijsdocumenten beschikken, kunnen eveneens een aanvraag indienen. Ze ontvangen dan een Indicatie Onderwijsniveau. Hierin staat in het Nederlands beschreven, welk niveau de gevolgde opleiding heeft.

Ook inburgeraars die in het land van herkomst wel onderwijs volgden maar geen diploma behaalden, kunnen een waardering aanvragen. Dan krijgen ze een Opleidingswaardering.

Meer dan 2.000 aanvragen uit Syrië

Afgelopen jaar waardeerden EP-Nuffic en SBB ruim 2.500 onderwijsdocumenten van vluchtelingen uit Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran en Syrië voor de inburgering. Koploper was Syrië met 2.135 diplomawaarderingen.