Nieuws

> Digitale overheid: 2,5 miljoen mensen glippen door mazen vangnet

Digitale overheid: 2,5 miljoen mensen glippen door mazen vangnet

Engelse tekst van een woordenboek

St. Lezen & Schrijven lanceert Digimeter samen met ECP (Tineke Netelenbos) en UWV.

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de Digitale Overheid*. Het ‘Digiprogramma 2016/2017’ stelt dat er voor mensen met weinig digitale vaardigheden “een vangnet wordt ingericht”. De cursussen en lesmaterialen richten zich tot nu toe vooral op mensen met gemiddelde of hogere digitale vaardigheden. Intussen groeit de digitale kloof. “Hoe groot zijn de mazen van het vangnet van de overheid als 2,5 miljoen laaggeletterden er doorheen vallen?” vraagt Arjan Beune, adjunct-directeur van Stichting Lezen & Schrijven. Daarom introduceert de stichting samen met ECP, Platform voor de Informatiesamenleving, en UWV vandaag de Digimeter, een objectieve test waarmee (overheid)instanties digibeten in kaart kunnen brengen.

Digitale kloof: een maatschappelijk probleem

De doelstelling van de overheid is om per 2017 volledig digitaal te zijn. Ondanks het feit dat 2,5 miljoen Nederlanders grote moeite met lezen, schrijven en/of rekenen hebben en dus veelal over weinig digitale vaardigheden beschikken. Het doorgeven van bijvoorbeeld de waterstand, online vacatures zoeken of belastingaangifte doen, lukt hen niet. Ook de omschakeling naar digitale medische dossiers in de zorg, levert problemen op. Marco Zeeman, ex-laaggeletterde: “Ik nam ontslag toen de digitale dossiers werden geïntroduceerd, want daar kon ik niet mee werken en dat durfde ik niet te zeggen.”

Bestaande lesmaterialen en de meeste computercursussen zijn gericht op mensen die al een basisniveau beheersen. “Zo krijgt een grote groep mensen in onze samenleving een dubbele achterstand en dat willen we voorkomen. We hebben daarom de Digimeter ontwikkeld. Ook komen er extra lesmaterialen specifiek voor laaggeletterden,” aldus Beune van Stichting Lezen & Schrijven.

Lancering Digimeter door o.a. Tineke Netelenbos

De Stichting lanceert vandaag de Digimeter in samenwerking met ECP, Platform voor de Informatiesamenleving, en UWV. Dit is een objectieve test waarmee gemeenten, UWV’s en andere instanties snel in kaart kunnen brengen of iemand moeite heeft met digitale vaardigheden.

Tineke Netelenbos, voorzitter van ECP en Digital Champion namens Nederland: “Digitale toepassingen en het beleid van de overheid ontwikkelen zich in een hoog tempo. Voor veel mensen is dit niet bij te benen. Te veel Nederlanders zijn onvoldoende digitaalvaardig en dreigen daardoor buitengesloten te raken. Voor de samenleving, maar nog meer voor de mensen zelf is het belangrijk om de kloof te dichten. Digitale vaardigheden heb je nodig om aan het werk te komen en te blijven. Maar ook om in sociaal opzicht mee te kunnen blijven doen.” 

UWV start met inzet van Digimeter

Het UWV start als eerste een project met de Digimeter. “In Alkmaar houden we deze maand een pilot: we screenen meer dan 100 mensen die in een uitkeringssituatie zitten, op hun taal- en digitale vaardigheden. Als deze onvoldoende blijken, dan verwijzen wij hen door naar een cursus. Dit vergroot hun kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk,” vertelt Hans Tromp, regiomanager UWV Noord-Holland Noord.

Categorieën: