> Nieuws

> Defensie draagt bij in aanpak Jeugdwerkloosheid

Defensie draagt bij in aanpak Jeugdwerkloosheid

Soldaat in camouflage

Defensie plaatst 500 jonge sollicitanten op 500 extra vacatures via vijf arbeidsmarktregio's. Daarnaast  biedt defensie 200 jongeren een 'train-them-in'-opleiding of een werkfitstage. Dit maakten defensie, het UWV, de arbeidsmarktregio Friesland en ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid, Mirjam Sterk bekend bij het tekenen van een intentieverklaring op de marinebasis in Den Helder.

Volgens Sterk kan Defensie een belangrijke bijdrage leveren in de strijd tegen de jeugdwerkloosheid. "Defensie heeft elk jaar weer duizenden jongeren nodig. Met de ondertekening van de intentieverklaring tonen alle partijen dat zij zich willen inzetten voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt", zei zij. "Fantastisch, want ook zij verdienen een kans om mee te bouwen aan een sterker Nederland."

In het begin van volgend schooljaar worden twee proeven met een train-them-in-opleiding gehouden. Dat betekent dat de screening van de jongeren voor de Verklaring Omtrent Gedrag tijdens opleiding plaatsvindt en niet vooraf, zoals gebruikelijk is. Dat gebeurt in samenwerking met de ROC's in de diverse regio's. Ook onderzoeken de opleidingsinstituten of de jongeren een technische opleiding kunnen volgen. Na het succesvol afronden van het opleidingstraject krijgen deelnemers een aanstelling. In die tijd kunnen zij een diploma behalen.

Een werkfitstage zorgt in drie maanden dat een jongere met een afstand tot de arbeidsmarkt arbeidsfit is. Ze doen binnen defensie vaardigheden op waarmee ze een grotere kans maken op een baan bij een werkgever. Na afloop ontvangen ze een certificaat.

Jaarlijks zijn er 4.000 vacatures en 3.000 opleidingsplaatsen beschikbaar binnen defensie. Voor zowel de vacatures als de opleidingsplaatsen geldt over het algemeen een maximumleeftijd van 27 jaar. Daarmee is Defensie een grote werkgever met goede kansen voor jongeren, zowel met als zonder een afstand tot de arbeidsmarkt. Op basis van bestaande afspraken tussen het UWV en Defensie levert het UWV jaarlijks duizenden sollicitanten, voornamelijk jongeren met een werkloosheidsuitkering.

Regionaal Adviesteam Kenniscentra, mei 2014


Bron afbeelding: Ministerie van Defensie