Nieuws

> Convenant: Sluitende aanpak jongeren bij overstap naar mbo

Convenant: Sluitende aanpak jongeren bij overstap naar mbo

MBO raad

Elk jaar stappen ruim 150.000 jongeren over van het voortgezet onderwijs naar middelbaar beroepsonderwijs. Meestal verloopt de overstap probleemloos, maar voor ongeveer 8000 jongeren niet. Om te voorkomen dat zij buiten beeld raken sloten de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, VNG en Ingrado een convenant.

De partijen tekenden vandaag het convenant bij de gedragslijn Regionale Samenwerking in de overstap naar het mbo.

De koepelorganisaties hebben deze gedragslijn opgesteld, in samenwerking met de ministeries van Onderwijs en Sociale zaken en de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs. Hiermee kunnen zij een sluitende aanpak vorm geven. Zo blijven jongeren in beeld en krijgen de juiste ondersteuning bij hun overstap naar onderwijs, werk, zorg of een combinatie hiervan.

Ketengerichte aanpak

De overstap naar het mbo is een belangrijk moment in de studieloopbaan van jongeren. Een regionale, ketengerichte aanpak is nodig om te komen tot een voor die jongere kansrijke onderwijsroute.

  • Een structurele samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en anderen instellingen in de regio draagt bij aan een succesvolle overstap, in het bijzonder voor jongeren die extra hulp nodig hebben voor het volgen en afronden van een opleiding.
  • De jongeren in het vizier houden op verschillende overstapmomenten, maar ook het organiseren van de nodige ondersteuning is een taak waarbij onderwijsinstellingen, gemeenten en arbeidsmarktpartijen elkaar nodig hebben en bij elkaar moeten aansluiten.

Handreiking voor regio's

Veel regio’s hebben al afspraken gemaakt over hoe ze samenwerken, maar de samenwerking loopt nog niet overal even goed en is niet altijd sluitend. De Gedragslijn Regionale Samenwerking in de Overstap naar het mbo is voor regio’s een handreiking die kan dienen als basis voor de te maken afspraken of als evaluatie-instrument voor die regio’s die al afspraken hebben.

Meer informatie

Categorieën: 
Mbo