Nieuws

> Bussemaker onderzoekt eventuele aanvullende acties voor passende stages

Bussemaker onderzoekt eventuele aanvullende acties voor passende stages

De afgelopen jaren is voor studenten die geen stage konden vinden via het stagemeldpunt gericht gezocht naar een passende stage. Met de genoemde maatregelen is er op stelselniveau sprake van een sluitende aanpak, zegt minister Bussemaker van Onderwijs in een Kamerstuk over de uitvoering van verschillende aangenomen moties en amendementen. Echter betekent dit niet dat er ook voor elke opleiding voor alle jongeren op elk moment een stage beschikbaar is.

“Aan de hand van gemelde knelpunten over stage tekorten wordt met onderwijs en bedrijfsleven nader in overleg getreden over de vraag of er nog aanvullende acties nodig zijn om te voorkomen dat jongeren van goede wil niet tussen wal en schip vallen. Dit zodat het sluitende karakter ook op individueel niveau wordt ervaren”, aldus Bussemaker.

Bussemaker heeft laten weten dat dit stage- en leerbanenoffensief gezien kan worden als een succes. Toch zijn er nog signalen dat jongeren soms lastig aan een stage kunnen komen. In een aangenomen motie wordt de regering verzocht om in samenwerking met de ROC's en het bedrijfsleven te voorkomen dat er nog langer jongeren van goede wil bij hun beroepspraktijkvorming (bpv) tussen wal en schip vallen. Hier moet een sluitende aanpak voor georganiseerd worden. Bussemaker heeft laten weten dat deze motie beschouwd wordt als ondersteuning van beleid. Naast dat het de taak is van Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) om zorg te dragen voor de beschikbaarheid van voldoende bpv-plekken in elke regio, zijn er de afgelopen jaren aanvullende maatregelen genomen om ook tijdens de economische crisis hiervoor te zorgen.

Van onderwijsinstellingen wordt verwacht dat zij jongeren goed voorbereiden en begeleiden bij het vinden van een geschikte bpv-plek. Daarnaast wordt van onderwijsinstellingen verwacht dat zij jongeren begeleiden bij het maken van de juiste studiekeuze waarbij het arbeidsmarktperspectief van een opleiding een belangrijke rol speelt. Bussemaker benadrukt dat het van belang is om een gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarbij de verschillende betrokken partijen elkaar hard nodig hebben: onderwijs, bedrijfsleven en de jongeren zelf. In het voorjaar van 2016 wordt de Kamer geïnformeerd of er nog een verdere aanpak nodig is.

Categorieën: