Nieuws

> BLOG: Laaggeletterdheid terugdringen, begint lokaal

BLOG: Laaggeletterdheid terugdringen, begint lokaal

Stichting Lezen en Schrijven

'Laaggeletterden weten hun taalachterstand wonderbaarlijk goed te verbergen, wat het ingewikkeld maakt ze hulp te bieden. Het is daarom noodzaak dat we bewustwording creëren.’

Dat zegt Marleen Damen, wethouder Werk en Inkomen en Financiën in Leiden, in haar blog over laaggeletterdheid voor de Stichting Lezen & Schrijven.

Ideeën verzamelen en delen

Het aantal laaggeletterden in Nederland groeit ondanks de inspanningen en vele goede initiatieven om hier iets tegen te doen. Iets moet er dus anders, maar wat? Welke ideeën zijn er om laaggeletterden te helpen hun taalvaardigheid te verbeteren?

De Stichting Lezen & Schrijven heeft deze vraag via een brainstormsessie gesteld aan zo’n 100 enthousiaste wethouders en burgemeesters uit alle delen van het land. Alle deelnemers waren het erover eens dat ze veel van elkaar kunnen leren. Stichting Lezen & Schrijven is daarom gestart met een maandelijkse blog waarin een wethouder of burgemeester vertelt over de aanpak van laaggeletterdheid in zijn of haar gemeente.

Kwetsbare groep

De eerste blog komt van wethouder Marleen Damen uit Leiden. Zij vertelt in haar blog hoe verbaasd ze is dat in een van de hoogst opgeleide landen van de wereld tóch mensen van school komen die taal niet voldoende machtig zijn om goed mee te komen:

‘Het gaat om een hele grote groep mensen, 2,5 miljoen volwassenen in Nederland zijn laaggeletterd. En het is juist díe groep die het meest kwetsbaar is en het meest met de overheidscommunicatie te maken heeft. Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor de zwakkeren in onze maatschappij en willen we zo communiceren dat we iedereen bereiken.’

Domeinoverstijgend

Marleen Damen vertelt in haar blog over de integrale aanpak van laaggeletterdheid in Leiden: ‘We voeren deze aanpak binnen meerdere beleidsterreinen uit. Dat moet ook, want de problemen waar laaggeletterden tegenop lopen zijn ook domeinoverstijgend.

Hoe kun je als je brieven van de belastingdienst, gemeente of de bank niet goed begrijpt met je gezin uit de schulden blijven? Is het mogelijk je baan te behouden als je het moeilijk vindt om te schrijven of met een computer te werken?’

Lees haar hele blog op www.taalbegintlokaal.nl