Nieuws

> Binnenkort automatische erkenning diploma's in Benelux

Binnenkort automatische erkenning diploma's in Benelux

Benelux Secretariaat-Generaal Secrétariat Général logo

De Benelux-landen willen begin 2015 de handtekening zetten onder een besluit om diploma’s in het hoger onderwijs wederzijds automatisch te erkennen. Nu is erkenning van een diploma in het buurland tijdrovend en daarmee een obstakel om over de grens te werken. De drie landen gaan de komende maanden bekijken wat de mogelijkheden voor automatische erkenning is. Verder zal verkend worden of via proefprojecten tussen het onderwijs en het bedrijfsleven grensoverschrijdende stages in één of meerdere sectoren opgestart kan worden.

Op deze manier kan regionaal vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar aansluiten, wat goed is voor de werkgelegenheid en economische groei in de grensstreken. De Benelux-ministers hebben met de overeenkomst vandaag afgesproken dat naast de meeneembaarheid van diploma’s, de informatievoorziening voor grensarbeiders verbeterd wordt en de regionale arbeidsmarktgegevens beter in kaart worden gebracht.

Om (potentiële) grensarbeiders in de Benelux te voorzien van up-to-date informatie willen de ministers de digitale informatievoorziening uitbreiden. Hiervoor zal het bestaande web portaal (http://startpuntgrensarbeid.benelux.int) uitgebouwd worden tussen België en Duitsland en België en Luxemburg. Ook is afgesproken de gegevensverzameling voor grensoverschrijdende werkgelegenheid sterk te verbeteren.

Secretariaat-Generaal Benelux, 11 december 2014

Categorieën: 
Mbo