Nieuws

> Binnen 3 minuten laaggeletterheid herkennen

Binnen 3 minuten laaggeletterheid herkennen

Heel veel dobbelstenen met letters op de zijkanten

Nieuwe Taalverkenner Zorg helpt zorgverleners bij aanpak laaggeletterdheid

Laaggeletterde mensen missen vaak de vaardigheden adequaat met informatie over gezondheid om te gaan. Ze zijn minder gezond en gaan dan ook vaker naar huisartsen en ziekenhuizen. Om binnen zorginstellingen laaggeletterdheid te kunnen herkennen is in opdracht van Stichting Lezen & Schrijven door de Hogeschool van Amsterdam de Taalverkenner Zorg ontwikkeld. Een instrument, waarmee zorgverleners binnen drie minuten een indicatie hebben of iemand moeite heeft met lezen. Een vergelijkbaar instrument op wijkniveau laat zien dat ongeveer 1 op de 3 moeite heeft met lezen. 

De Taalverkenner Zorg is 25 juni 2015 gelanceerd op het jaarcongres van het lectoraat Management van Cultuurverandering van de Hogeschool van Amsterdam. Het nieuwe meetinstrument sluit aan bij het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is gezondheid’, waarin zeventien organisaties, waaronder Stichting Lezen & Schrijven en Hogeschool van Amsterdam, in februari afspraken laaggeletterdheid in de zorg aan te pakken. De Taalverkenner is specifiek op zorg gericht en kan in een paar minuten worden afgenomen, bijvoorbeeld tijdens de intake of in de wachtkamer.

Herkennen en doorverwijzen

Onderzoeker lectoraat Management van Cultuurverandering Samir Achbab: “Wij ontwikkelen deze Taalverkenner Zorg, zodat ziekenhuizen en gezondheidscentra de mensen die laaggeletterd zijn, meteen kunnen doorverwijzen naar taalscholing. Ook brengen we met deze screening in kaart hoeveel patiënten laaggeletterd zijn. Het zou daarnaast mooi zijn als zorgverleners na de test ook daadwerkelijk rekening houden met het taalniveau van de patiënt.”

Tijdens het vierde jaarcongres van het lectoraat Management van Cultuurverandering: ‘Verandering als Cultuur’ zijn meer recente onderzoeken besproken. Onder meer veldonderzoek, waarbij De Hogeschool van Amsterdam, gemeente Amsterdam, Stichting Lezen & Schrijven en wijkorganisaties nauw samenwerkten om de leesvaardigheid in Nieuw-West en Amsterdam Zuidoost in kaart te brengen. Uiteraard is deze middag ook met betrokkenen uit de zorg gesproken over de manier waarop de Taalverkenner Zorg in de praktijk kan worden ingezet.

Stichting Lezen & Schrijven

In elke gemeente, in elke organisatie zijn mensen die slecht lezen en schrijven. Zij verdienen een tweede kans. Een kans op een gezond en gelukkig leven, ook voor hun kinderen. Stichting Lezen & Schrijven helpt bij taalscholing voor volwassenen en weet hoe je taalachterstanden bij kinderen kunt voorkomen. Eerder ontwikkelde Stichting Lezen & Schrijven samen met de Hogeschool van Amsterdam de Taalverkenner Paspoort. Deze Taalverkenner wordt reeds gebruikt, bijvoorbeeld in projecten Thuisadministratie. Tijdens de Week van de Alfabetisering wordt de Taalverkenner op vele plekken in het land door buurt- en wijkteams ingezet.

Categorieën: