Nieuws

> Bezuinig niet op de scholing en ontwikkeling van werknemers

Bezuinig niet op de scholing en ontwikkeling van werknemers

"Een forse inzet op de scholing en ontwikkeling van werknemers is harder nodig dan ooit. Het kabinet moet daar in investeren en zeker niet op bezuinigen." Dat zegt CNV-voorzitter Maurice Limmen in aanloop naar de algemene financiële beschouwingen die vandaag, 4 oktober, om 16.30 uur in de Tweede Kamer plaatsvinden. Het kabinet stelt in het Belastingplan 2017 voor om 106 miljoen euro te bezuinigen op de scholing van werknemers door per 2018 de belastingaftrek voor scholingsuitgaven af te schaffen. Het kabinet boekt daarmee een structurele bezuiniging in van 106 miljoen euro, die gebruikt wordt om gaten in de begroting van het ministerie van Onderwijs en Cultuur te dichten.

Het totale budget dat gepaard gaat met de scholingsaftrek is 218 miljoen euro. Met de overblijvende 112 miljoen euro wil het kabinet een nieuwe regeling van scholingsvouchers optuigen die vooral ten goede zou moeten komen aan werknemers die uit zichzelf minder snel geneigd zijn scholing te volgen, zoals lager opgeleiden en ouderen. Andere groepen dreigen dus buiten de boot te gaan vallen. 

Maurice Limmen: "Helemaal eens dat we achterblijvende groepen qua scholing en ontwikkeling extra moeten stimuleren en faciliteren, maar waarom moet dat ten koste gaan van diegenen die zich al scholen en waarvan het ook hartstikke nodig is dat zij dat doen? Waarom kiest het kabinet niet voor 'én én'? Dus extra investeren in de scholing van alle werkenden? Ik roep de Tweede Kamer dan ook op het kabinet hier te corrigeren."